Esimerkki asemakaavasta

Voimassa olevat kaavat

Kaavakartat Kauhajoella

Tältä sivulta löydät Kauhajoen voimassa olevat asema- ja osayleiskaavat. Kaupungin tekniseltä osastolta on saatavissa otteita voimassa olevista kaavoista. Kaavakartat ovat yleensä mittakaavassa 1:2000. Kaavan pohjalla käytetty pohjakartta on samaa tarkkuusluokkaa. Esimerkki kaavakartan 1:2000 tietosisällöstä.

Kauhajoen kaupungin numeerinen pohjakartta on valmistunut vuonna 2003 keskustan alueelta. Karttaa on täydennetty ylläpitomittauksilla kaavanmuutosten yhteydessä. Keskustaajaman ulkopuolelta ei ole saatavissa kaupungin laatimaa pohjakarttaa. Esimerkki pohjakartasta 1:1000.

Tällä sivulla on linkit ns. ajantasa-asemakaavan karttapaloihin sekä alkuperäisiin voimassaoleviin kaavoihin määräyksineen. Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä voimassa olevista asemakaavoista. Kaavamääräykset voivat poiketa toisistaan eri kaavoissa, joten ne tulee katsoa alkuperäisestä kaavasta. Voimassaolevien kaavojen rajat ja kaavatunnukset on merkitty indeksikarttaan 2, jonka alla on linkit kuhunkin kaavaan kaavatunnuksen mukaan lueteltuna.

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaavaa voit tarkastella alla olevista pdf-tulosteista. (puuttuu Panulan teollisuusalueen Peltikujan kaavamuutoksen päivitys pdf-tiedostoihin)

Kartta ajantasa-asemakaavasta tulostettujen pdf-tiedostojen rajautumisesta
Kartta ajantasa-asemakaavasta tulostettujen pdf-tiedostojen rajautumisesta

Karttaan on rajattu ajantasa-asemakaavan pdf-tulosteiden rajat.

 1. Aro/länsi, teollisuusalue
 2. Aro/pohjoinen, Kyrönjokivarsi
 3. Aro-itä, Taimitarha
 4. Aro/etelä, Toivakka
 5. Filppula-Lellava
 6. Keskusta – Männikkö – Ravirata
 7. Opas – Panula – Kalmarinmäki
 8. Kalkunmäki – Äijälä
 9. Paukkula – Pukkila

Tarkista kaavamääräykset kohteen voimassaolevasta kaavasta, ks. alla.

Voimassa olevat asemakaavat määräyksineen

Alla olevassa kartassa näkyy voimassaolevien asemakaavojen rajat ja kaavatunnukset. Kartan alla on luettelo asemakaavoista ja linkki niiden kaavakarttaan ja -selostukseen. Kaavamääräykset näkyvät kaavakartassa.

Indeksikartta 2

Asemakaavojen indeksikartta

2-2023 Asemakaavan muutos korttelissa 4501 ja Peltikujalla Panulan teollisuusalueella

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2023, tullut voimaan 5.7.2023.

Peltikuja kaavakartta ja kaavaselostus

1-2022 Pienet asemakaavan korjaukset Panulassa ja Keskustassa

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.3.2022, tullut voimaan 1.6.2022.

Asemakaavan korjausten kaavakartta kortteli 1021, kaavakartta korttelit 1050-1052, kaavakartta Lellavantien ja Topeekan risteys, Kaavakartta Panulan kortteli 4524 ja kaavaselostus.

3-2020 Koulukeskuksen ja Vuoksin alueen asemakaavanmuutos

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2020, tullut voimaan 18.2.2021.

Koulukeskuksen ja Vuoksin alueen kaavakartta ja kaavaselostus.

2-2020 Männikön alueen asemakaavanmuutos

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2020, tullut voimaan 18.2.2021.

Männikön alueen kaavakartta ja kaavaselostus.

1-2020 Asemakaavanmuutos Rahikkatien ja Lustilantien risteysalueella

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan 22.6.2020, tullut voimaan 22.7.2020

Rahikkatien risteysalueen kaavakartta  ja kaavaselostus

1-2018 Asemakaavanmuutos Aronkylän teollisuusalueella korttelissa 6112

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan 26.3.2018, tullut voimaan 4.5.2018

Korttelin 6112 kaavakartta ja kaavaselostus

4-2017 Asemakaavanmuutos keskustan alueella korttelissa 1031

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 4.6.2018, tullut voimaan 28.9.2018.

Korttelin 1031 kaavakartta ja kaavaselostus

3-2017 Asemakaavanmuutos Aronkylässä Kauppatien varrella

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 11.12.2017, tullut voimaan 31.1.2018.

Kauppatien kaavakartta ja kaavaselostus

2-2017 Asemakaavan muutos- ja laajennus Lellavan alueella

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 6.11.2017, tullut voimaan 9.2.2018.

Lellavan kaavakartta ja kaavaselostus

1-2017 Asemakaavanmuutos Kalkunmäen alueella korttelissa 3150 (Naavakuja)

Hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.9.2017, tullut voimaan 4.10.2017.

Naavakujan kaavakartta ja kaavaselostus

1-2015 Kaupan suuryksiköitä koskeva asemakaavan muutos

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2020, tullut voimaan 18.2.2021.

Asemakaavan muutos sisältää kolme kaavakarttaa, kaavaselostuksen ja kaavamääräykset. Aronkylän alueen kaavakartta, Rauskan alueen kaavakartta sekä Kuja-Kokon alueen kaavakartta.

1-2014 Asemakaavanmuutos Toivakan alueella kortteleissa 2245 ja 2246 (Haavistontie)

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.6.2015, tullut voimaan 21.8.2015.

Haavistontien kaavakartta ja kaavaselostus

3-2013 Asemakaavanmuutos Filppulan alueella korttelissa 2142 (F 25) (Filppulanraitti)

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 § 9. Kaava on tullut voimaan 4.7.2014.

Filppulanraitin kaavakartta ja kaavaselostus

2-2013 Asemakaavan muutos Aron koulun ja Aronkujan ympäristössä

Hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.5.2013 § 48. Kaava tullut voimaan 5.7.2013

Aronkujan kaavakartta ja kaavaselostus

1-2013 Asemakaavan muutos- ja laajennus keskustan alueella, ns. Kirkonmäen alue (Aurakuja) (Huom! kaavan alue osittain korvattu kaavalla 1-2022)

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.5.2013 § 47. Kaava on tullut voimaan 5.7.2013

Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksella muodostuvat korttelit 1013, 1020 – 1022 sekä niihin liittyvät puisto-, suojaviher-, hautausmaa-, pysäköinti-, jalankulku- ja katualueet.

Kirkonmäen Kaavakartta ja kaavaselostus

1-2012 Rauskan alueen asemakaavan laajennus

Hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.11.2012 § 67. Kaava tullut voimaan 28.12.2012

Rauskan alueen laajennuksen kaavakartta ja kaavaselostus

10-2011 Aronkylän teollisuusalueen asemakaavan laajennus, ns. Serreksen alue

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011.

Serreksen korttelin kaavakartta ja kaavaselostus

9-2011 Aronkylän asemakaavan laajennus, ns. Asuulin alue

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011

Asemakaavan laajennus koskee Ikkeläjoen varrella kortteleita 6801-6803 sekä niihin liittyviä maa- ja metsätalousalueita sekä retkeily- ja ulkoilualueita.

Asuulin alueen kaavakartta ja kaavaselostus, kansilehti

8-2011 Äijälän asemakaava

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011
Kalkunmäen ja Koivisto-Kokon asuntoalueisiin rajoittuva asemakaavan laajennus koskee kortteleita 3050, 3240 – 3253, 3260 – 3276 sekä niihin liittyviä erityis-, katu- ja puistoalueita.

Äijälän alueen kaavakartta ja kaavaselostus

7-2011 Asemakaavan muutos keskustan alueella kortteleissa 1115 ja 1116 (Puistotie)

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011. (Kaava enää osittain voimassa, kortteli 1115 muuttunut kaavassa 1-2015)

Kortteleiden 1115 ja 1116 (Sisustetalo) kaavakartta ja kaavaselostus

6-2011 Aronkylän tiealueiden asemakaavan muutos

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011

Kaavan muutos käsittää kantateiden 67 ja 44 risteysalueiden perusparantamisen sekä kevyenliikenteen väylän eritasoristeyksen vaatimat tiealueiden laajennukset ja katualuevaraukset. Lisäksi kaava käsittää tiealueisiin liittyviä korttelialueita sekä näihin rajoittuvia maatalousalueita, puistoja ja erityisalueita.

Aronkylän tiealueiden kaavakartta ja kaavaselostus

5-2011 Asemakaavanmuutos Aronkylässä Rahikkatien ja joen välissä, kortteleissaa 6506 – 6508

Hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.5.2013 § 49. Kaava tullut voimaan 5.7.2013. (Kaava enää osittain voimassa. Kaavan kortteli 6515 muuttunut kaavassa 1-2015)

Aronkylässä Rahikkatien varressa sijaitsevien AP-kortteleiden 6506-6508 kaavakartta ja kaavaselostus

3-2011 Asemakaavan muutos- ja laajennus Topeekan, Puistotien ja Lellavantien risteysalueella sekä niihin liittyvissä kortteleissa

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011. (Osittain kumottu kaavalla 1-2015)

Asemakaavan muutos- ja laajennus koskee Topeekan, Puistotien ja Lellavantien risteysaluetta sekä niihin liittyviä kortteleita 2001, 2002, 2020, 2021, 2023. (Huom. 25.1.2024 kortteleista voimassa on enää 2002 ja 2021. Muut korttelit muuttuneet kaavassa 1-2015)

Topeekan, Puistotien ja Lellavantien risteysalueeen kaavakartta ja kaavaselostus

2-2011 Vapaa-aikakeskuksen II-alueen asemakaavan muutos

Hyväksytty 26.9.2011, astunut voimaan 8.11.2011.

Asemakaavan muutos koskee kortteleihin 5060, 5065, 5094, 5097, 5098, 5101 ja 5102 rajoittuvia katu- ja puistoalueita.

Kaavakartta ja kaavaselostus

1-2011 Keskustaajaman asemakaavan siirto numeeriseen muotoon

Hyväksytty 20.6.2011, astunut voimaan 2.8.2011

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.6.2011 keskustaajaman asemakaavan siirron numeeriseen muotoon sekä sen yhteydessä tehtävät vähäiset muutokset ja laajennukset. Kaava korvaa vanhemmat asemakaavat kaikilla niillä alueilla, joilla tämä uusi numeerinen kaava on vahvistettu. Vahvistamattomilla alueilla on voimassa ko. alueen vanha asemakaava. Kaava käsittää keskustaajaman asemakaavoitetut alueet Koskenkylästä Aronkylään.

Asemakaavaratkaisut ovat tarkasteltavissa ajantasa-asemakaavasta, jonka karttojen linkit ovat tämän sivun yläosasta.

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN 2011 KAAVAMÄÄRÄYKSET

 

Kaavaselostus osa 1 sivut 1-18, kaavaselostus osa 2 sivut 19-34, kaavaselostus osa 3 sivut 35-53

Alkuperäiset asemakaavakartat osa-alueina:

 1. Aro-Filppula
 2. Aro_Ikkelajoenvarsi
 3. Aro_Itapuoli
 4. Aro_lansipuoli
 5. Aro_tien 67varsi
 6. Aro_Toivakka
 7. Kalkunmaki
 8. Keskustan itaosa
 9. Neva-Kokko_kalkun.pohj
 10. Panula
 11. Paukkula_Pukkila
 12. Ravirata, keskustan lansiosa
 13. Ydinkeskusta

Rantakaavat ja ranta-asemakaavat

Kauhajoen kolmen suurimman järven (Nummijärvi, Ikkeläjärvi, Säkkijärvi) rannoille on hyväksytty osayleiskaavat vuonna 1995. Linkit kaavoihin löytyvät tämän sivun lopusta. Lisäksi rannoille on laadittu asemakaavatasoisia maankäytöön suunnitelmia. Ennen vuotta 2000, jolloin nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan, asemakaavatasoisia rantakaavoja kutsuttiin lyhyesti rantakaavoiksi. Vuodesta 2000 lähtien niitä on kutsuttu ranta-asemakaavoiksi.

 • Tilan Toikka 2:12 ranta-asemakaava Harjankylässä Kyrönjoen varressa hyväksytty 8.3.2004, astunut voimaan 20.4.2004
 • Nummijoen ranta-asemakaava hyväksytty 12.5.2003, astunut voimaan 14.10.2003
 • Muurahaisen alueen ranta-asemakaava hyväksytty 12.5.2003, astunut voimaan 3.7.2003
 • Nummijärven eteläpään ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty 30.7.2001, astunut voimaan nn.nn.nnnn (ei saatavissa numeerisena)
 • Nummijärven eteläpään rantakaavan muutos 8.7.1997
 • Lamminmaan rantakaava 15.5.1996
 • Lamminmaan rantakaava 20.9.1994
 • Aikalanjärven rantakaava 20.9.1994
 • Ikkeläjoen rantakaava 11.11.1993
 • Ikkeläjoen rantakaava 11.11.1993 eteläosa
 • Nummijärven leirintäalueen rantakaava 12.7.1993
 • Nummijärvi, ranta-asemakaavan muutos 7.9.1988

 

Osayleiskaavat

Kauhajoen keskustan osayleiskaava 2035 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.4.2018. Kaava on tullut voimaan 1.6.2018.

 • Keskustan osayleiskaava 2035 kaavakartta 1:7000
 • Keskustan osayleiskaava 2035 rakennemalli 1:25 000
 • Keskustan osayleiskaava 2035 kaavaselostusMustaisnevan tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 § 7. Kaava on tullut voimaan 4.7.2014.

Mustaisnevan tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 § 7. Kaava on tullut voimaan 4.7.2014.

Mustaisnevan tuulivoimaosayleiskaavan muutos Ahmalammen matkailupalvelujen alueella. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2023 § 23.

Kaavamuutoksen valmistelussa käytettyjä selvityksiä:

Aronkylän Riutankallion (Riuttakallion) oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava on hyväksytty Kauhajoen kaupunginvaltuustossa 12.5.2014 ja hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 4.10.2016.

Kauhajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavan 27.3.2017. Kaava on tullut voimaan 17.5.2017.

 • Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavan kaavakartta
 • Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavan selostus

Rantaosayleiskaavat

Kauhajoen kolmen suurimman järven rannoille on hyväksytty osayleiskaavat vuonna 1995. Osayleiskaavoilla on yhteinen kaavaselostus.