Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Lape-asiakasfoorumi

Lape asiakasfoorumin logo

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 21.5.2019 33 § perustanut lapsiperheiden palvelujen asiakasfoorumin. Foorumissa käsitellään Kauhajoen alle kouluikäisten lapsiperheiden palveluihin liittyviä asioita kaupungin eri toimialoilta sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialoilta.  Foorumin toiminta aloitettiin syksyllä 2019.

Mikä on asiakasfoorumi?

Asiakasfoorumit ovat palvelujen käyttäjien, päättäjien ja valmistelijoiden vuorovaikutuskanava, jonka tavoitteena on parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Asiakasfoorumi mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla kuntalaisten osallisuutta. Asiakasfoorumilla on myös tiedottava rooli meneillään olevista asioista. Foorumissa keskustellaan asioista yleisellä tasolla, eikä yksittäisiä tapauksia käsitellä.

Miten foorumi toimii?

Asiakasfoorumi kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa. Foorumi nimeää itselleen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Kauhajoen varhaiskasvatusjohtaja toimii koollekutsujana ja sihteerinä sekä vie foorumin esiin nostamia asioita eteenpäin viranhaltijatiimissä. Asiakasfoorumin kokouksiin laaditaan asialista sekä kokoontumisesta tehdään muistio. Tapaamisiin kutsutaan mukaan käsittelyssä oleviin asioihin liittyviä asiantuntijoita ja/tai viranhaltijoita.

Asiakasfoorumin jäsenet

Asiakasfoorumissa on 15 asiakasjäsentä sekä kaksi valittua luottamushenkilöjäsentä sekä kolme järjestön/yhdistyksen jäsentä.  Asiakasjäsen ei voi olla Kauhajoen kaupungin tai LLKY:n luottamushenkilö tai viranhaltija/työtekijä. Asiakasjäsenille valitaan kolme varajäsentä, joita voidaan kutsua kokoukseen, mikäli itse on estynyt saapumasta paikalle. Jäsenten toiminta-aika on kaksi vuotta, jonka jälkeen valituista jäsenistä puolet ovat vuosittain erovuorossa.

Lape-asiakasfoorumin asiakasjäsenet:
Harju-Ontto Riikka
Hautala Heidi
Hyyppä Soile
Iso-Koivisto Mervi
Kiviluoma Miia
Koponen Susanna
Laaksonen Anna
Ristiharju Marika
Viitanen Heidi

Lape-asiakasfoorumin luottamushenkilöjäsenet:
Paananen Urpo, kasvatus- ja opetuslautakunta

Lape-asiakasfoorumin järjestöt/yhdistysjäsenet:
Cederlöf Eija, Kauhajoen seurakunta
Heikkilä Selma, MLL Kauhajoen yhdistys
Tumelius Sari, E-P:n ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Sihteeri ja koollekutsuja:
Koski-Säntti Kirsi

Kokouksiin kutsutaan mukaan käsittelyssä oleviin asioihin liittyviä asiantuntijoita ja/tai viranhaltijoita.