Metsänhoitoa.

Metsien hoito

Kaupungin talous- ja puistometsiä hoidetaan huomioon ottaen niiden monikäyttöisyys
ja turvallisuus sekä luontoa kunnioittavat arvot.Tämän lisäksi kaupungin metsien
hoito- ja myyntitoiminta tähtää talousmetsien osalta hyvään tuottoon. Kaupungilla on  osakkuus myös Kauhajoen Yhteismetsän toimintaan.

Kaupungin metsäalueet hoidetaan hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys
Lakeuden kanssa.

Kaupungilla on metsätalousalueita eri puolilla Kauhajokea yhteensä 1992
hehtaaria. Vuosittainen metsien hoitovelvoitteet hoidetaan lain edellyttämällä tavalla.
Taajaman metsäalueita hoidetaan taajamametsien hoitoluokituksen mukaisesti.
Vuotuiset hakkuumäärät ovat yhteensä eri alueilta noin 3 – 4000 m³ vuodessa.