Sininen järvimaisema

Uimavesi

Ympäristöpalvelut valvoo yleisten uimarantojen ja talviuintipaikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden uimaveden laatua.

Uuden yleisen uimarannan, talviuintipaikan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus terveydensuojelulain nojalla.

Ennen uimakauden alkua kunnan terveydensuojeluviranomaisen on julkaistava luettelo kunnan yleisistä uimarannoista esimerkiksi julkaisemalla se paikallisessa lehdessä tai kunnan ilmoitustaululla. Luettelon on myös oltava nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Tiedottamisen tarkoituksena on, että uimarantojen käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa säännöllisesti valvottavien uimarantojen määrään.

Uimarantaluettelo on nähtävillä ennen uimakauden alkua kuulutusajan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kauhajoen kaupungin kotisivuilla (kuulutukset).

Uimarannat

Uimarantojen uimavesien laatua tutkitaan säännöllisesti uimakauden, 15.6. -31.8. aikana. Näytetulokset ovat yleisön nähtävillä uimapaikan läheisyydessä (ilmoitustaulu, tmv.) ja Kauhajoen kaupungin ympäristöpalveluiden sivuilla. Uimarannat jaotellaan arvioidun käyttäjämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin (EU-uimarannat) sekä pieniin yleisiin uimarantoihin.

Yleisellä uimarannalla (EU-uimaranta) tarkoitetaan uimarantaa, jolla odotetaan käyvän huomattavan määrän uimareita. Uimaveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (177/2008) laatuvaatimukset. Uimavesistä otetaan uimakaudella vähintään neljä näytettä. Uimavesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja uimakaudelle siten, että näytteenoton väli ei ylitä yhtä kuukautta.

Yleiset uimarannat (EU-uimarannat)

Kauhajoki: Nummijärvi (Nummijärventie 591)

Isojoki: Kangasjärvi (Kangasjärventie 633)

Pieniä yleisiä uimarantoja valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (354/2008) mukaisesti. Uimarannalla ei odoteta käyvän huomattavaa määrää uimareita. Uimavesinäytteitä otetaan uimakauden aikana kolme.

Pienet yleiset uimarannat

Isojoki: Kodesjärven kyläseuran uimaranta (Kodesjärventie 135)

Karijoki: Peurajärven uimaranta (Loimoontie)

Teuva: Parran uimapaikka (Parrantie 27)