Perusopetus - eri värisiä värikyniä

Esi- ja perusopetus

Esiopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle esiopetusikäiselle mahdollisuus osallistua lapsen kokonaiskehitystä ja oppimista tukevaan, leikinomaisesti toteutettuun ryhmätoimintaan ennen oppivelvollisuuden alkamista. Näin lapsille taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva velvollisuus osallistua esiopetukseen 1.8.2015 lukien (PoL 26a§). Kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta kaikille sen alueella asuville esiopetusikäisille ja sitä annetaan n. 700 tuntia vuodessa eli 19 h/vko. Lapsen esiopetuspaikka määräytyy pääsääntöisesti lapsen osoitteen perusteella lähikoulualueella esiopetusta antavasta toimipaikasta.

Kauhajoen kaupungin esiopetus tapahtuu seuraavissa pisteissä:

Aron esiopetus ja apip-toiminta

(Aron lähikoulualue)
Aron koulu
Aronkuja 18, 61850 KAUHAJOKI AS
esiopettaja, p. 040 582 2406
esiopettaja, Naperot p. 040 538 4256

Filppulan esiopetus ja apip-toiminta

(Koulukeskuksen lähikoulualue)
Rekitie 18, 61800 KAUHAJOKI
esiopettaja, p. 040 750 0068

Hyypän esiopetus ja apip-toiminta

(Hyypän lähikoulualue)
Ent. Jokimäen koulu
Jokimäentie 951, 61940 HYYPPÄ
esiopettaja, p. 040 723 6563

Kainaston esiopetus ja apip-toiminta

(Kainaston lähikoulualue)
Kainaston koulu
Kainaston keskustie 28, 61820 KAINASTO
esiopettaja, p. 040 587 2305

Kolmenraitin koulun esiopetus ja apip-toiminta

(Kolmenraitin lähikoulualue – Sahankylän, Ikkeläjärven ja Lustilan alueet)
Kolmenraitin koulu
Lustilantie 326, 61850 KAUHAJOKI AS
esiopettaja, p. 040 587 1502

Koulukeskuksen esiopetus ja apip-toiminta

(Koulukeskuksen lähikoulualue)
Koulukeskuksen alakoulu
Aninkuja 3-5, 61800 KAUHAJOKI
esiopettaja, p. 040 758 7304

Pukkilan esiopetus ja apip-toiminta

(Pukkilan lähikoulualue)
Pukkilan koulu
Hyypäntie 78, 61800 KAUHAJOKI
esiopettaja, p. 040 128 7205

Päntäneen esiopetus ja apip-toiminta

(Päntäneen lähikoulualue)
Päntäneen koulu
Keturinkyläntie 15, 61980 PÄNTÄNE
esiopettaja, p. 040 758 8265