Kaivonkansi hiekkamaalla taustalla metsää

Talousvesi

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen sekä elintarvikealan yrityksen käyttöön. Talousvesi voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä.

Vesihuoltolaitokset, vesiyhtymät ja -osuuskunnat vastaavat alueellaan toimittamansa veden laadusta, jota valvotaan verkostosta otetuilla näytteillä.  Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä tai vedenjakelualueella käytetään vettä.

Talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja –suositukset. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (401/2001).

Mikäli havaitsette veden laadussa jotain poikkeavaa, olkaa ensisijaisesti yhteydessä vettä toimittavaan laitokseen. Jos epäilette vedestä aiheutuvat terveyshaittaa, ilmoittakaa siitä myös ympäristöterveysvalvontaan.

Kaivovesi

Kaivovedet eivät kuulu terveysvalvonnan säännöllisen valvonnan piiriin. Kaivovedet kannattaa tutkituttaa kuitenkin muutaman vuoden välein, koska kaivorakenteiden rikkoutumiset ja runsaat pintavesivalunnat voivat heikentää kaivon vedenlaatua. Lisätietoja kaivoista löydät Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.

Kaivoveden näytteenotto- ja tutkimuskustannuksista vastaa kaivon omistaja tai tutkimuksen tilaaja.

Vesinäytetutkimuksia seudulla tekee mm. SeiLab OyKVVY Tutkimus Oy ja Eurofins Ahma Oy.