Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja. Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa ja sen ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tietovarannon pohjalta mm.

 • edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa
 • tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä
 • hoidetaan viranomaistehtäviä.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on ollut velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • äidinkieli
 • kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- tai päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi
 • oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto
 • kansalaisuus
 • sukupuoli
 • äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan lisäksi varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja. Kunnalla ja kuntayhtymällä on ollut velvollisuus tallentaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista tiedot Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista.

Vardaan tallennettavat tiedot huoltajista ovat:

 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • oppijanumero,
 • äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten ja heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi,
 • oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto,
 • kansalaisuus,
 • sukupuoli,
 • äidinkieli ja
 • tarpeelliset yhteystiedot.

Lisätiedot:

Rekisteröityjen informointi: Kauhajoen kaupungin tietosuojakäytännöt sivulla.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)