Linkkejä

Jätevesiuudistus

Jätevesiuudistus – Keitä se koskee ja mitä tulee tehdä? Lisätietoa oikealla olevasta linkistä

 

Rakentajan opas

Rakentajan oppaaseen on kerätty hyödyllistä tietoa rakentamista ja korjaamista miettivien tueksi.

 

Liittymälupaa yleiselle tielle haetaan ELY-keskukselta

 

Rakennusluvan alaisten töiden ilmoittaminen Verohallinnolle

Kotitalouksien on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava sekä ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottokatselmusta että ennen loppukatselmusta. Lisätietoa aiheesta www.vero.fi.

 

Energianeuvonta

Motivan koordinoima energianeuvontasivusto antaa vinkkejä järkevään energiankäyttöön

 

Työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen ohjeistaa pientalotyömaiden rakennuttajia Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaassa, jossa kerrotaan vastuista ja tyypillisistä vaaroista pientalotyömaalla.

 

Kaivutyöt

Kaivutöissä on hyvä varmistaa kaapeleiden sijainti Carunan kaapelinäytöstä. Katso myös Kaivulupa ja Johtotietopankki.
Telia Finland Oy:n kaapelitiedustelut Verkkoselvitys.

 

Öljysäiliöiden poistaminen käytöstä

Suupohjan jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten 21 §:n mukaan käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö on jätettä. Sen vuoksi sitä ei saa jättää maaperään.

Käytöstä poistetut maanalaiset polttoneste-, öljy- ja kemikaalisäiliöt täyttöputkineen tulee käytöstä poiston jälkeen nostaa ylös maasta ja tarkastaa niiden kunto ja mahdolliset vuodot. Tarkastus ja puhdistus tulee tehdä Kemikaali- ja turvallisuusviraston (Tukes) hyväksymän säiliöhuoltoliikkeen toimesta. Mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja valtion valvontaviranomaiselle (ELY-keskus).

Mikäli öljysäiliötä ei voida poistaa maaperästä esimerkiksi rakennuksen sortumisvaaran vuoksi, voi öljysäiliön maahan jättämistä varten hakea poikkeuslupaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

 

Aurinkosähköjärjestelmät

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivulta löytyy ohje aurinkosähköjärjestelmän turvalliseen toteutukseen.

 

Ohje pelastustien vaatimuksiin

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivulta löytyy ohje pelastustien vaatimuksiin.