Kaksi henkilöä näyttävät sormilla rauhanomaista peace-merkkiä ja taustalla näkyy Golden Gate Bridge.

Koulunuorisotyö

Kohdataan koulussa -hanke

Kohdataan Koulussa -hanke tuo nuorisotyötä lähemmäs koulua ja mahdollistaa nuoriso-ohjaajan läsnäolon päivittäin koulun arjessa Kauhajoen Yhteiskoululla ja Koulukeskuksella. Hanke alkoi vuoden 2020 lopulla Aluehallintoviraston myöntämän avustuksen avulla. Avustus on erityisavustusta, jota myönnettiin nuorisotyön lisäämiseen kouluissa, toimintojen kehittämiseen ja koronan aiheuttamien haittojen vähentämiseen sekä vuoden 2023 alusta Ukrainasta maahantulleiden lasten ja nuorten tukemiseksi.

Osallisuutta ja kouluviihtyvyyttä

Koulunuoriso-ohjaaja on mukana kehittämässä ja kokeilemassa uudenlaisia työskentelytapoja. Koulunuoriso-ohjaaja innostaa nuoria osallistavaan välituntitoimintaan, tarjoaa vaikuttamismahdollisuuksia ja positiivisia kokemuksia yhdessä ideoiden ja nuoria kuunnellen. Hän voi olla mukana oppitunnilla ja vetää teematunteja jotka tukevat nuorten arjen taitoja ja sosiaalista kanssakäymistä toiminnallisin keinoin.

Monialainen yhteistyö

Koulunuoriso-ohjaaja voi toimia tarpeen vaatiessa työparina muiden nuorisotyöntekijöiden kanssa mm. ryhmätys-, pienryhmä- ja välituntitoiminnassa.

Erityisnuorisotyöntekijä kouluilla

Erityisnuorisotyöntekijä työskentelee pääasiassa 5. – 9. luokkalaisten parissa kaikilla kouluilla.

 • Lisäryhmäytykset tarpeen mukaan
 • Teematunnit mm. kaveritaidoista, päihde- ja seksuaalikasvatuksesta tai muusta nuoria koskevasta aiheesta tai ilmiöstä
 • Ennaltaehkäisevä työ mm. kiusaamiseen ja päihteisiin liittyen
 • Pienryhmä- ja kerhotoiminta
 • Nuorten yksilöllinen tuki ja ohjaus
 • Kuraattorin työparina tarvittaessa
 • Koulukeskuksen SOPU-tiimissä mukana

Muu nuorisotyö kouluilla

 • Nuorisotyöntekijät ryhmäyttävät vuosittain kaikki 4. ja 5. luokkalaiset sekä ovat mukana 7. luokkien majaniemipäivillä.
 • Kaikki nuorisotyöntekijät osallistuvat välituntitoimintaan/ välituntipäivystyksiin yläkoululla.
 • Etsivästä nuorisotyöstä pidetään infotunnit kaikille 9. luokkalaisille ja tarvittaessa he voivat lähteä nuorten mukaan tutustumaan oppilaitoksiin ennen yhteishakua tai tueksi koulutuskokeiluihin.
 • Yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa pidetään Ajokortti työelämään tunnit 9. luokkalaisille
 • Kesätyöseteli-infot 9. luokkalaisille ja kesätyöllistymisen tuki 8. ja 9. luokkalaisille.
 • Nuorisotyöntekijät voivat osallistua myös vanhempainiltoihin tai muuhun koulun toimintaan sovitusti.