Kauhaneva at winter-time

Elämysten ekonomia Geoparkissa-hanke

Hankkeessa kehitetään alueen matkailua Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen alueilla.  Hankeaika on 1.1.2023- 31.12.2024 ja hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen suora kohderyhmä on Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alueen matkailu- ja hyvinvointi palveluja tuottavat aktiiviset ja kehityshaluiset yritykset ja yhteisöt, joiden toimintaan kuuluvat majoitus, ravintolapalvelut, tilavuokraus, liikuntapalvelut, neuvonta, opastus, ohjelmapalveluiden ja tuotteiden myynti ja kuljetuspalvelut. Välillinen kohderyhmä ovat alueen kasvavasta vetovoimasta, Geopark-matkailun lisääntymisestä ja vilkastuvasta palvelujen myynnistä hyötyvät yritykset, unohtamatta matkailuasiakkaita ja kuntia.

Hankkeen aikana toteutetaan mm. yrityshaastatteluita ja erilaisia tapaamisia ja työpajoja, joiden avulla alueen matkailu- ja hyvinvointiyritysten verkostoituminen ja palvelutuotteiden kehitys lisäävät alueen luontomatkailun, hyvinvointi palvelujen ja tapahtuma tarjonnan tunnettuutta. Hankkeen teemoja ovat esimerkiksi palvelujen tuotteistaminen ja digitalisoiminen sekä vastuullinen ja kestävä matkailu. Hankkeen digitaalisuuden työkaluina toimivat mm. Visit Finlandin Datahub sekä Outdooractive-sovellus.

Ajankohtaista hankkeessa:

Timanttisia palvelukokonaisuuksia tuottamassa työpajoissa aloitettiin palvelukokonaisuuksien koostamista ja päästiin verkostoitumisessa hyvään alkuun. Nyt jatkamme työpajojen sarjaa Timanttia hiomassa- työpajoilla. Tulossa on myös tapaaminen mahdollisen yhteisosaston laittamisesta Kauhajoen Erämessuille ja Kauhajoen Ruokamessuille.

Laitettaisiinko yhteisosasto messuille-tapaaminen ma 8.4. klo 13 Kauhajoen kaupungintalolla

ilmoittaudu mukaan tapaamiseen tästä linkistä

Timanttia hiomassa -työpajat järjestetään Kauhajoen kaupungintalolla seuraavasti:

18.4.2024 klo 13.00-15.30 Timanttien hiontaa ja Visit Finlandin tarjonta & Outdooractiven mahdollisuudet

2.5.2024 klo 13.00-15.30 Timanttien hiontaa ja somen salat Instagram & Facebook

14.5.2024 klo13.00-15.30 Timanttien hiontaa ja syventyminen markkinointikanaviin ja erityisesti Johkun maailmaan

Ilmoittaudu mukaan työpajoihin tästä linkistä

Hankkeessa aiemmin tapahtunutta:

Alueen toimijoille toteutettiin kevään ja kesän 2023 aikana haastatteluita, joissa kartoitettiin toimijoiden sen hetkistä tilannetta mm. tuotteistusosaamisen, digitaalisen löydettävyyden sekä toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen osalta. Haastatteluihin osallistui lähes 50 yritystä, tulokset ovat olleet merkittävässä roolissa hankkeen toteutusta ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Haastatteluissa ilmeni, että palveluita ja tuotteiden digitaalista löydettävyyttä täytyy parantaa. Runsaasti kiinnostusta osoitettiin myös verkostoitumiselle ja tuotteistamisen koulutukselle.

Kesän ja syksyn 2023 aikana hankkeessa tehtiin työtä alueen toimijoiden tietojen ja tuotteiden digitaalisille alustoille lisäämisessä. Visit Finlandin Datahubiin sekä Outdooractiveen saatiin lisättyä useita toimijoita ja heiltä merkittävä määrä tuotteita. Visit Finlandin Datahub on kiihdytyskaista kaikille matkailutoimijoille erityisesti kansainvälisille markkinoille. Outdooractive puolestaan on monipuolinen matkailu-, retkeily- ja reittisovellus, jolla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailman. Sovelluksen reitit ja palvelut auttavat paikallisia asukkaita sekä matkailijoita suunnittelemaan lomaansa ja löytämään kiinnostavat kohteet ja palvelut myös LH Geoparkin alueelta.

Syystalvella 2023 suunniteltiin monipuolista työpajakokonaisuutta matkailutoimijoiden kehittämisen ja verkostoitumisen aloittamiseksi. Tammi-helmikuussa 2024 toteutettiin Timanttisia palvelukokonaisuuksia tuottamassa- koulutustyöpajat matkailu- ja hyvinvointipalveluita tuottaville yrityksille. Hankkeen järjestämät koulutukset tähtäsivät siihen, että saamme Suupohjan alueelta tuotteistettua monipuolisia palvelukokonaisuuksia erilaisille ryhmille ja aluemarkkinointiin. Tärkeää on, että saamme tehtyä näkyväksi useamman yrittäjän tarjontaa helposti kulutettaviksi ja löydettäviksi valmiiksi paketeiksi ja esitteiksi asti. Käytännössä koulutuksissa verkostoiduttiin ja tuotteistettiin palvelukokonaisuuksia, perehdyttiin markkinointimateriaaleihin sekä erilaisiin myynti- ja markkinointikanaviin, joissa sisältöä voi julkaista ja mitata tuloksia myyntieurojen lisäksi myös erilaisien sovelluksien avulla. Koulutuksissa tutustuttiin myös erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin sekä tekoälyn mahdollisuuksiin tuotteistamisen ja markkinoinnin apuna.

Koulutukset toteutettiin Kauhajoella Ojalan Pakarissa ja Valkoisen Puun kahvilassa sekä Karijoella Villa Miiliassa ja Teuvalla Luonto Parrassa. Työpajoihin ilmoittautui osallistujia yhteensä 23 eri organisaatiosta ja työpajoissa oli paikalla noin 20 aktiivista osallistujaa ja keskustelijaa. Osallistujilta tuli hyvää palautetta työpajojen sisällöistä ja toteutuksesta ja monet kertoivat saaneensa virtaa ja uusia ajatuksia palveluidensa kehittämiseksi ja mikä tärkeintä he kertoivat tutustuneensa toisiinsa ja verkostoituneensa.

Timanttisia palvelukokonaisuuksia tuottamassa -työpajoissa nousi esiin toiveita työpajojen jatkamiselle ja uusille koulutusaiheille. Jatkotoimien selkiyttämiseksi toteutettiin kysely jatkotoimista toimijoille. Kyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja se selkiytti jatkosuunnitelmia varsin hyvin. Kyselyn perusteella todettiin, että jatkamme työpajojen sarjaa keväällä 2024.

Projektipäällikkö Arouga Geoparkissa Portugalissa keväällä 2023
Hankkeen projektipäällikkö Teija Koivisto Arouca UNESCO GLOBAL Geoparkissa Portugalissa tutustumassa Arouca 516 riippusiltaan kevään 2023 opintomatkalla.

Hankkeeseen on mahdollista tulla mukaan missä tahansa vaiheessa. Mikäli et ole vielä saanut yhteydenottoa, kuulut hankkeen kohderyhmään ja olet kiinnostunut osallistumisesta hankkeeseen, olethan yhteydessä projektipäällikköön, niin sovitaan tapaaminen. Osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin on yrityksille ja muille toimijoille maksutonta.