Kauhaneva at winter-time

Elämysten ekonomia Geoparkissa-hanke

Hankkeessa kehitetään alueen matkailua Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen alueilla.  Hankeaika on 1.1.2023- 31.12.2024 ja hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen suora kohderyhmä on Geopark-alueen matkailu- ja hyvinvointi palveluja tuottavat aktiiviset ja kehityshaluiset yritykset ja yhteisöt, joiden toimintaan kuuluvat majoitus, ravintolapalvelut, tilavuokraus, liikuntapalvelut, neuvonta, opastus, ohjelmapalveluiden ja tuotteiden myynti ja kuljetuspalvelut. Välillinen kohderyhmä ovat alueen kasvavasta vetovoimasta, Geopark-matkailun lisääntymisestä ja vilkastuvasta palvelujen myynnistä hyötyvät yritykset, unohtamatta matkailuasiakkaita ja kuntia.

Hankkeen aikana toteutetaan mm. yrityshaastatteluita ja erilaisia tapaamisia ja työpajoja, joiden avulla alueen matkailu- ja hyvinvointiyritysten verkostoituminen ja palvelutuotteiden kehitys lisäävät alueen luontomatkailun, hyvinvointi palvelujen ja tapahtuma tarjonnan tunnettuutta. Hankkeen teemoja ovat esimerkiksi palvelujen tuotteistaminen ja digitalisoiminen sekä vastuullinen ja kestävä matkailu. Hankkeen digitaalisuuden työkaluina toimivat mm. Visit Finlandin Datahub sekä Outdooractive-sovellus.

Ajankohtaista hankkeessa:

Hankkeessa on tulossa talvella 2024 koulutustyöpajoja matkailu- ja hyvinvointipalveluiden tuotteistamiseen. Hankkeen järjestämät koulutukset tähtäävät siihen, että saisimme Suupohjan alueelta tuotteistettua monipuolisia palvelukokonaisuuksia erilaisille ryhmille ja aluemarkkinointiin. Tärkeää on, että saamme tehtyä näkyväksi useamman yrittäjän tarjontaa helposti kulutettaviksi ja löydettäviksi valmiiksi paketeiksi ja esitteiksi asti. Käytännössä koulutuksissa siis verkostoidutaan ja tuotteistaan palvelukokonaisuuksia, perehdytään markkinointimateriaaleihin sekä erilaisiin myynti- ja markkinointikanaviin, joissa sisältöä voi julkaista ja mitata tuloksia myyntieurojen lisäksi myös erilaisien sovelluksien avulla. Koulutuksissa tutustumme myös erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin sekä tekoälyn mahdollisuuksiin tuotteistamisen ja markkinoinnin apuna.

Koulutukset järjestetään Suupohjan alueella ja niihin voi yhdestä yrityksestä osallistua useampikin henkilö. Koulutuspaikka ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen tilaisuutta kaikille ilmoittautuneille. Työpajojen aikataulut ovat:

Tiistai 16.1. klo 8.30-13.00

Tiistai 23.1. klo 8.30-13.00

Torstai 1.2. klo 13.00-17.30

Torstai 8.2. klo 13.00-17.30

Voit ilmoittautua koulutuksiin tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/D638A33B90FA2A30 

Hankkeessa aiemmin tapahtunutta:

Alueen toimijoille on kevään ja alkukesän 2023 aikana toteutettu haastatteluita, joissa on kartoitettu toimijoiden sen hetkistä tilannetta mm. tuotteistusosaamisen, digitaalisen löydettävyyden sekä toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen osalta. Haastatteluihin osallistui reilut 40 yritystä. Haastatteluiden tulokset ovat olleet merkittävässä roolissa koulutuksia suunniteltaessa, sillä moni toimija tarvitsi käytännön apua palveluidensa ja tuotteidensa digitaalisen löydettävyyden parantamiseksi. Haastatteluissa ilmeni lisäksi myös runsaasti kiinnostusta verkostoitumiselle ja tarvetta tuotteistamisen koulutukselle.

Kesän ja syksyn 2023 aikana hankkeessa on tehty työtä alueen toimijoiden tietojen ja tuotteiden digitaalisille alustoille lisäämisessä. Visit Finlandin Datahubiin sekä Outdooractiveen on saatu lisättyä useita toimijoita ja heiltä merkittävä määrä tuotteita. Visit Finlandin Datahub on kiihtydyskaista kaikille matkailutoimijoille erityisesti kansainvälisille markkinoille. Outdooractive puolestaan on monipuolinen matkailu-, retkeily- ja reittisovellus, jolla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailman. Sovelluksen reitit ja palvelut auttavat paikallisia asukkaita sekä matkailijoita suunnittelemaan lomaansa ja löytämään kiinnostavat kohteet ja palvelut myös LH Geoparkin alueelta.

Projektipäällikkö Arouga Geoparkissa Portugalissa keväällä 2023
Hankkeen projektipäällikkö Teija Koivisto Arouca UNESCO GLOBAL Geoparkissa Portugalissa tutustumassa Arouca 516 riippusiltaan kevään 2023 opintomatkalla.

Hankkeeseen on mahdollista tulla mukaan missä tahansa vaiheessa. Mikäli et ole vielä saanut yhteydenottoa, kuulut hankkeen kohderyhmään ja olet kiinnostunut osallistumisesta hankkeeseen, olethan yhteydessä projektipäällikköön, niin sovitaan tapaaminen. Osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin on yrityksille ja muille toimijoille maksutonta.