Pöydälle katettu ruokalautaset ja ottimet

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä varmentaa elintarvikkeen laadusta ja koostumuksesta annettavien tietojen oikeellisuutta.

Valvonta kohdistuuOiva-logo
 • elintarvikkeiden valmistukseen
 • varastointiin
 • kuljetuksiin
 • myyntiin
 • käsittelyyn
 • tarjoiltaviin elintarvikkeisiin.
Kuluttajat voit ottaa yhteyttä ympäristöterveystarkastajiin, jos
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • sinulla on huomauttamista elintarvikehuoneistoista tai elintarvikkeen laadusta
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.
Toiminnanharjoittaja ota yhteyttä ympäristöterveystarkastajiin, kun
 • perustat elintarvikehuoneiston tai sen toimintaan tulee muutoksia
 • keskeytät tai lopetat elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • suunnittelet kontaktimateriaalitoiminnan aloittamista
 • suunnittelet alkutuotannon tuotteittesi myyntiä
 • epäilet asiakkaan/kuluttajan saaneen tuotteestasi ruokamyrkytyksen
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

Toiminnanharjoittajan tulee myös itse valvoa toimintaansa ja tuotteittensa laatua omavalvontasuunnitelman avulla.

Lisätietoa elintarvikevalvonnasta löydät Ruokaviraston ja Oiva-hymy sivuilta.