Kainaston koulu

Koulumme tavoitteena on kasvattaa oppilaistamme mahdollisimman tasapainoisia, elämässä hyvin pärjääviä ja toisista sekä ympäristöstään huolta kantavia yksilöitä. Kiinnitämme erityistä huomiota hyviin tapoihin, koulumme ilmapiiriin ja siihen, että koulussamme olisi oppilaan hyvä olla ja työskennellä. Koulukiusaamiseen puutumme heti. Taustalla on ydinajatus suvaitsevaisuudesta.

Turvallisuus on mahdollisimman monipuolisesti mukana opetuksessa ja koulun toiminnassa läpi lukuvuoden.

Koulun korvaamattomana apuna toimii koulun vanhempainyhdistys.

Henkilökunta

Opettajat

1.–2. lk  Jaana Ohlgren

3.–4. lk Marika Väljä

5.–6. lk Petri Hautaviita (koulunjohtaja)

Jaana Hietalahti (esikoulun opettaja)
Kaija Holm (resurssiopettaja)
Marjo Hautamäki (erityisopettaja)
Paula Kiukkonen (englannin opettaja)

Muu henkilökunta

Minna Keto-Keturi (kouluterveydenhoitaja)

Kristiina Pajuluoma (koulunkäyntiohjaaja, ap-ohjaaja)

Anne Palomäki (ip-ohjaaja)

Tiina Leikas (koulunkäyntiohjaaja)

Jenni Katajisto (kuraattori)

Anne Granqvist (tilahuoltaja)

Sonja Alanen (kouluhuoltaja)

Kiinteistöhuolto Sorila (kiinteistöhuolto)