Kainaston koulu

Koulumme tavoitteena on kasvattaa vastuuntuntoisia, tasapainoisia ja toiset huomioonottavia oppilaita. Kiinnitämme erityistä huomiota hyviin tapoihin, koulumme ilmapiiriin ja siihen, että koulussamme kaikilla oppilailla olisi turvallista ja hyvä olla. Kiusaamiseen puutumme heti.

Turvallisuus on mahdollisimman monipuolisesti mukana opetuksessa ja koulun toiminnassa läpi lukuvuoden.

Koulun korvaamattomana apuna toimii koulun vanhempainyhdistys.

Henkilökunta

Opettajat

1–2. lk  Jaana Ohlgren

3–4. lk Kaija Holm

5–6. lk Petri Hautaviita (koulunjohtaja)

Eskari  Marjo Malinen

Marjo Hautamäki (erityisopettaja)
Paula Kiukkonen (englannin opettaja)

Muu henkilökunta

Mira Heikkilä (kouluterveydenhoitaja)

Kristiina Pajuluoma (koulunkäyntiohjaaja, ap-ohjaaja)

Anne Palomäki (ip-ohjaaja)

Tiina Leikas (koulunkäyntiohjaaja)

Anna-Kaisa Saarenpää (kuraattori), sijaisena Mikko Taipale (kevät 2024)

Anne Granqvist (tilahuoltaja)

Sonja Alanen (kouluhuoltaja)

Kiinteistöhuolto Easy

 

Kainaston koulun päiväjärjestys

Oppituntien alkamis- ja loppumisajat maanantai – perjantai

1. tunti 8.30 9.15
2. tunti 9.30 10.15
3. tunti 10.30 11.15
Ruokailu 11.15 11.45
4. tunti 11.45 12.30
5. tunti 12.45 13.30
6. tunti 13.45 14.30

Perjantaisin on koko koulun oma aamunavaus, sekä n. 1krt/kk seurakunnan pitämänä myös perjantaisin.

Perjantaina koulutyö loppuu kello 12.30