Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut mahdollistavat eri työkohteissa sen päätoiminnon turvallisen sujumisen ja sen, että tilat ovat puhtaat ja niissä on terveellistä sekä viihtyisää. Siivoustyötä tehdään vuorovaikutuksessa työkohteen muun henkilöstön kanssa huomioiden koko toimintaympäristön siivoukselle asettamat vaatimukset.

Eri työkohteiden siivoustyö- ja henkilöstömäärää laskettaessa käytetään apuna tietokoneohjelmaa. Ohjelmaan määritellään tarvittavan puhtaustason mukaan mm. se kuinka usein siivotaan, käytettävät työmenetelmät sekä siivousvälineet ja -koneet. Jokainen tila-/laitoshuoltaja suunnittelee omaa päivittäistä työtään työkohteensa toiminnan mukaiseksi.

Kauhajoen kaupungin palveluksessa olevat tila-/laitoshuoltajat työskentelevät mm. kouluilla, kirjastossa, Virkistysuimala-urheilutalo Virkussa ja päiväkodeissa. Suupohjan peruspalveluliikelaitokselle tehdään työtä mm. terveyskeskuksessa, hammashoitolassa, eläinlääkintähuollossa ja neuvoloissa. Siivoustyötä tehdään etupäässä päivätyönä, uimahallissa ja terveyskeskuksessa myös iltavuorossa ja viikonloppuisin. Koulukeskuksen liikuntahallin toiminta tarvitsee siivousta viikonloppuina. Osa ylläpitosiivouksista ostetaan siivousliikkeeltä.

Laatu

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas.
Valvomme, että palvelun tekninen ja toiminnallinen laatu toteutuvat sovitun mukaisesti: puhtaustaso toteutuu ja toiminta on palveluhenkistä ja joustavaa.

Perussiivous

Perussiivoustöiden avulla palautetaan siivottaviin tiloihin sovittu puhtaustaso silloin, kun sitä ei enää ylläpitosiivouksella saavuteta. Perussiivous on harvemmin (esim. kerran vuodessa) ja perusteellisesti tehtävää siivousta ja voi käsittää tilan puhdistuksen lattiasta kattoon. Perussiivousta on mm. kalusteiden, ikkunoiden ja ovien pesu, seinien pesu sekä lattioiden pesu ja suojaus.

Tilaussiivous

Kaupungin omiin toimintoihin liittyviin tiloihin tehdään muuttosiivoukset ja pienten remonttien jälkeen remonttisiivoukset, sekä kertaluonteiset siivoukset esim. erilaisten tapahtumien aikana.

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin (esim. 5x vko, 2x vko, 1x vko) käsi- tai konemenetelmin tehtävää siivousta joka on määritelty työohjeissa.