Punainen tupa ja perunamaa Kauhajoella

Loma-asuntotontit

Kauhajoen kaupunki tarjoaa Ikkeläjoen varrella, Lamminmaan ranta-asemakaava-alueella kahdeksaa loma-asuntotonttia. Sivun oikeasta reunasta löydät linkit ko. alueen karttoihin (kartta Lamminmaan ranta-asemakaavasta sekä laajempi kartta Lamminmaan/Sahankylän alueesta).

  • Loma-asuntotontit annetaan varattaviksi tarjousten perusteella.
  • Tonteista peritään normaali varausmaksu ja muuten tontit luovutetaan samoilla ehdoilla kuin asuntotontit
  • Tonteilla on kolmen vuoden rakentamisvelvoite ja kauppahinnan suuruinen sopimussakko, ellei rakentamisvelvoite toteudu
  • Tonteista luovutetaan yksi kutakin varauksen tehnyttä taloutta kohden
  • Kaupunki antaa tonttien pohjahinnaksi 8.000 euroa/tontti
  • Tien rakentaminen kuuluu tonttien ostajien hoitaa itse omalla kustannuksellaan.

Kirjalliset tarjoukset loma-asuntotonteista voi jättää
Kauhajoen kaupunki, Teknisten palvelujen toimiala, PL 500, 61801 Kauhajoki.
Kuoreen tunnus ”Loma-asuntotontti”. Kaupungilla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset.