Pieni lapsi istuu lattialla ja pitelee kädellään soitinta.

Muskari

Muskarit ja soittokerhot 2022-2023

Panula-opistossa on muskariryhmiä vauvoista eskari-ikäisiin sekä soittokerhoja 1. – 3.-luokkalaisille.

Muskarit aloittavat pääsääntöisesti viikolla 35. Muskariin voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Alle kouluikäisille suositellaan myös soitinmuskaria, erityisesti silloin, kun soittimen valintaa halutaan vielä harkita. Pienemmille koululaisille tarkoitetuissa muskarin soitinkerhoissa taas on mahdollista tutustua ryhmäopetuksessa ukuleleen, kanteleeseen ja nokkahuiluun.

Kauhajoki. Panula-opisto
Teuva, Yhtenäiskoulu
MaanantaiTorstai
Ukuleleryhmä
13.30-14
4-5 v
17.20-1805
Kanteleryhmä
14-14.30
0-3 v
18.15-19.00
2-3 v
17.00-17.45
4-5 v
17.45-18.30
Ryhmä täynnä
Soitinkerho
18.30-19.00

Muskarimaksut

Lukukausimaksu 85 €, sisaralennus -15 €

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012:

Ensimmäinen muskarikerta on ilmainen.  Jos oppilas ei halua jatkaa ensimmäisen kerran jälkeen, on asiasta ilmoitettava heti opiston toimistoon.

Lukukauden (siis molempien lukukausien) 2  -5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida). Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä (oppilaasta riippumattomista syistä) enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.

Muskarituntien sisältö ja ryhmien kuvaukset

Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vauvamuskarissa herätellään pienokaisen rakkautta musiikkiin. Lapset osallistuvat opetukseen äidin, isän tai muun turvallisen aikuisen seurassa. Muskarituokioissa lauletaan, körötellään, leikitään ja loruillaan. Lattialeikkejä varten lapsi tarvitsee oman pienen peiton tai muun alustan. Tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

2 – 3 -vuotiaiden muskarissa lapset osallistuvat muskariin äidin, isän tai muun turvallisen aikuisen seurassa. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkiin sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Muskarissa totutellaan myös yhdessäoloon muiden lasten kanssa.

Keskeisiä työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, köröttely ja loruilu. Tavoitteena on myös rohkaista lasta itse laulamaan ja tutustua leikin avulla musiikin yksinkertaisimpiin peruskäsitteisiin. Tossut tai jarrusukat mukaan!

4 – 5 -vuotiaiden muskarissa lapset osallistuvat muskariin ilman vanhempia. Tavoitteena on antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa sekä herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan. Työtapoihin kuuluvat leikin ohella mm. laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, loruilu, rytmittely ja kuuntelu.

Tuokioihin voidaan yhdistää välillä myös kuvaamataitoa ja rentoutumishetkiä. Tavoitteena on kehittää lapsen musiikillisia valmiuksia, kuuntelu- ja keskittymiskykyä sekä sosiaalisia taitoja.

Muskarissa tutustutaan soittimiin ja opiskellaan leikinomaisin menetelmin musiikin teorian alkeita sekä muodostetaan pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja mahdolliselle myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Tossut tai jarrusukat mukaan!

Soitinmuskarissatutustutaan soittamisen ja yhteissoiton alkeisiin. Soitinmuskari on tarkoitettu n. 6-vuotiaille. Vuoden aikana harjoitellaan kanteleen ja nokkahuilun soittoa, mutta käytetään myös muita työskentelytapoja: leikkimistä, laulamista, musiikkiliikuntaa, kuuntelua ja luovaa toimintaa.

Tavoitteena on tutustua myös muihin rytmi- ja melodiasoittimiin, harjoitella leikin ja soiton kautta musiikin teorian alkeita sekä parantaa erilaisten tehtävien avulla lasten keskittymiskykyä ja sorminäppäryyttä. Nokkahuiluryhmäläisille tulee hankkia oma soitin.

Kantele-, nokkahuilu- ja ukulelekerhoissa harjoitellaan soittamisen ja yhteissoiton alkeita. Tavoitteena on kehittää musiikillisia perustaitoja ja luoda hyvä perusta mahdollisille jatko-opinnoille musiikin parissa. Kerhot on tarkoitettu lähinnä 1. – 3. -luokkalaisille. Kanteletta voi aluksi lainata opistolta, mutta oma nokkahuilu ja ukulele kannattaa hankkia.