Pieni lapsi istuu lattialla ja pitelee kädellään soitinta.

Muskari

Muskarit ja soittokerhot 2023-2024

Panula-opistossa on muskariryhmiä vauvoista eskari-ikäisiin sekä soitinkerhoja 1. – 3.-luokkalaisille. Pienemmille koululaisille tarkoitetuissa muskarin soitinkerhoissa on mahdollista tutustua ryhmäopetuksessa ukuleleen, kanteleeseen ja muihin soittimiin.

Muskarit/soittokerhot aloittavat pääsääntöisesti viikolla 35. Muskariin voi ilmoittautua ympäri vuoden.

 

Kauhajoki, Panula-opisto
Kauhajoki,
Panula-opisto
Teuva, Yhtenäiskoulu
MaanantaiTiistaiTorstai
Kantelekerho 7-9 -vuotiaille 14.00-14.30Vauvat 10.00-10.45
Ukulelekerho 7-9 -vuotiaille 14.30-15.00
1-3 -vuotiaat 16.30-17.15Soitinkerho 6-7 vuotiaat 18.00-18.30
4-5 -vuotiaat 17.45-18.30
Soitinkerho 6-7 -vuotiaille 18.30-19.00

Muskarimaksut

Lukukausimaksu 85 €, sisaralennus -15 €

Maksut ovat siis lukukausimaksuja eli syys- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen.

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012:

Ensimmäinen muskarikerta on ilmainen.  Jos oppilas ei halua jatkaa ensimmäisen kerran jälkeen, on asiasta ilmoitettava heti opiston toimistoon.

Lukukauden (siis molempien lukukausien) 2  -5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida). Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä (oppilaasta riippumattomista syistä) enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.

Muskarituntien sisältö ja ryhmien kuvaukset

Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella ja ne kokoontuvat kerran viikossa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vauvamuskarissa herätellään pienokaisen rakkautta musiikkiin. Lapset osallistuvat opetukseen äidin, isän tai muun turvallisen aikuisen seurassa. Muskarituokioissa lauletaan, körötellään, leikitään ja loruillaan. Lattialeikkejä varten lapsi tarvitsee oman pienen peiton tai muun alustan. Tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

2 – 3 -vuotiaiden muskarissa lapset osallistuvat muskariin äidin, isän tai muun turvallisen aikuisen seurassa. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus musiikkiin sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Muskarissa totutellaan myös yhdessäoloon muiden lasten kanssa.

Keskeisiä työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, köröttely ja loruilu. Tavoitteena on myös rohkaista lasta itse laulamaan ja tutustua leikin avulla musiikin yksinkertaisimpiin peruskäsitteisiin. Tossut tai jarrusukat mukaan!

4 – 5 -vuotiaiden muskarissa lapset osallistuvat muskariin ilman vanhempia. Tavoitteena on antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa sekä herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan. Työtapoihin kuuluvat leikin ohella mm. laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, loruilu, rytmittely ja kuuntelu.

Tuokioihin voidaan yhdistää välillä myös kuvaamataitoa ja rentoutumishetkiä. Tavoitteena on kehittää lapsen musiikillisia valmiuksia, kuuntelu- ja keskittymiskykyä sekä sosiaalisia taitoja.

Muskarissa tutustutaan soittimiin ja opiskellaan leikinomaisin menetelmin musiikin teorian alkeita sekä muodostetaan pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja mahdolliselle myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Tossut tai jarrusukat mukaan!

Soitinkerhossa tutustutaan soittamisen ja yhteissoiton alkeisiin. Soitinkerho on tarkoitettu n. 6-7 -vuotiaille. Vuoden aikana harjoitellaan kanteleen ja nokkahuilun soittoa, mutta käytetään myös muita työskentelytapoja: leikkimistä, laulamista, musiikkiliikuntaa, kuuntelua ja luovaa toimintaa. Tavoitteena on tutustua myös muihin rytmi- ja melodiasoittimiin, harjoitella leikin ja soiton kautta musiikin teorian alkeita sekä parantaa erilaisten tehtävien avulla lasten keskittymiskykyä ja sorminäppäryyttä.

Kantele- ja ukulelekerhoissa harjoitellaan soittamisen ja yhteissoiton alkeita. Tavoitteena on kehittää musiikillisia perustaitoja ja luoda hyvä perusta mahdollisille jatko-opinnoille musiikin parissa. Kerhot on tarkoitettu lähinnä 1. – 3. -luokkalaisille. Kanteletta voi aluksi lainata opistolta, mutta oma nokkahuilu ja ukulele kannattaa hankkia.