Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Haku varhaiskasvatukseen

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella.

Mikäli käytössä ei ole nettiyhteyttä, hakemuksen voi tulla tekemään varhaiskasvatustoimistolle.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Kun perhe saa varhaiskasvatuspaikasta päätöksen, perheen tulee vahvistaa sen vastaanottaminen tai hylätä paikka Varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa tai päätöksen mukana tulevalla lomakkeella.

Palvelun tarpeen muuttaminen

Muutokset palvelun tarpeeseen tehdään perustellusta syystä (työllistyminen, työttömyys, lomautus, muutos perhetilanteessa tms.) ilmoittamalla muutoksesta lapsen varhaiskasvatusyksikön esimiehelle sähköpostilla tai puhelimitse.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään Edlevo-sovelluksella tai kirjallisesti erillisellä lomakkeella/sähköpostilla varhaiskasvatuksen alue-esimiehelle.

Alle kuukauden katkosta varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan katsota irtisanomiseksi, mikäli hoidon tiedetään jatkuvan.