Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Haku varhaiskasvatukseen

Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden perheen tarpeen mukaan. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella (www.kauhajoki.fi)

Mikäli käytössä ei ole nettiyhteyttä, hakemuksen voi tulla tekemään varhaiskasvatustoimistolle.

Sähköinen palvelupäätös on luettavissa päätöksen teon jälkeen Edlevo-sovelluksessa/sivustolla, jos huoltaja on hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon.

Palvelun tarpeen muuttaminen

Muutokset palvelun tarpeeseen tehdään perustellusta syystä (työllistyminen, työttömyys, lomautus, muutos perhetilanteessa tms.) ilmoittamalla muutoksesta lapsen varhaiskasvatusyksikön esimiehelle sähköpostilla tai puhelimitse.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tehdään Edlevo-sovelluksella, sähköisellä lomakkeella tai kirjallisesti paperilomakkeella/sähköpostilla varhaiskasvatuksen alue-esimiehelle.

Alle kuukauden katkosta varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan katsota irtisanomiseksi, mikäli hoidon tiedetään jatkuvan.