Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen tehtävänä on kaupungin tarvitsemien kiinteistöjen rakennuttaminen ja rakentaminen sekä ylläpitäminen taloudellisesti asumisen, erilaisten toimintojen ja lakien vaatimuksia vastaavassa kunnossa ja kaupungin toiminnoissa tarvittavien puhtaus ja ruokapalvelujen tuottaminen terveellisesti ja taloudellisesti. Vastuualueen esimies on kiinteistöpäällikkö.

Toimitilapalvelun vastuualue jakautuu kolmeen toimialaan: puhtauspalvelut, ruokapalvelut ja kiinteistöpalvelut.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut huolehtii toimitilojen puhtaudesta oheispalveluineen (tekstiili- ja viherkasvihuolto, asiakaspalvelutehtävät) niiltä osin kuin ne liittyvät kaupunkiorganisaation toimintoihin. Puhtaanapidossa ja sen liitännäispalveluissa pyritään harkittujen hankintojen, osaavien menetelmien, ajoituksen ja joustavuuden avulla luomaan puhdas ja miellyttävä työympäristö tilojen käyttäjille siten, että taloudellisen ja tehokkaan puhtaanapidon ja jätehuollon näkökulma toteutuu. Yhteenlaskettu puhtaana pidettävä lattiapinta-ala on n. 58000 m2. Eri työkohteissa työskentelee yhteensä 28 tila-/laitoshuoltajaa.

Puhtauspalvelut toimii työpaikkakoulutuskohteena alan opiskelijoille ja tukityöllistetyille. Opastuksessa pidetään tärkeänä ammatillisten valmiuksien kehittämistä työelämän muuttuvia tarpeita varten. Puhtauspalvelujen esimies on siivoustyönjohtaja Seija Luoma-Keturi.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen perustehtävänä on tuottaa suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti suunniteltuja laadukkaita ateriakokonaisuuksia eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Ruokapalvelut tarjoaa ateriapalveluja päivähoitolapsille ja koululaisille sekä kaupungin henkilöstölle 13 kaupungin toimipisteessä n. 3000 annosta päivässä.

Tilauksesta toteutamme myös erilaisten kokous- ja koulutustilaisuuksien sekä urheilullisten joukkotapahtumien tarjoilut.

Ruokapalveluissa työskentelee 35 keittiöalan ammattilaista. Ruokapalveluiden esimies on ruokapalvelupäällikkö Terttu Majamäki.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut vastaa kaupungin omistamien rakennusten rakennuttamis- ja rakentamispalveluista ja kunnossapitotehtävistä sekä kiinteistötarvikkeiden ja asumiseen tarvittavien aineiden ja energian, kuten vesi, sähkö, lämpö ym. taloudellisesta hankinnasta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 85 715 m² ja tilavuus 342 243 m³.

Kiinteistöjä korjataan ja huolletaan vuosittain talousarviomäärärahan puitteissa. Huoltoja ja korjauksia on toteuttamassa 5 kiinteistönhoitajaa, hallimestari ja metallimies. Suurin osa kiinteistöjen korjaustöistä ostetaan kuitenkin yksityisiltä alan toimijoilta, mm. sähkö-, lvi- ja automaatiotyöt sekä osa kiinteistöjen piha-alueiden kesä- ja talvikunnossapitotöistä.

Kiinteistöpalveluiden esimies on kiinteistötyönjohtaja Keijo Back.