Kokouksissa käytettävä nuija.

Päätöksenteko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien, jaostojen ym. esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua.

Tiedossa olevat kokoukset

Kaupunginhallituksen kokoukset vuodelle 2024

 • 3.6.2024
 • 17.6.2024
 • 19.8.2024
 • 9.9.2024
 • 23.9.2024
 • 7.10.2024
 • 21.10.2024
 • 4.11.2024
 • 25.112024
 • 2.12.2024 (varapäivä)
 • 16.12.2024

Kaupunginvaltuuston kokoukset 2024 

 • 16.9.2024
 • 28.10.2024
 • 9.12.2024

Muutokset ovat mahdollisia. Tiedot päivitetty viimeksi 28.5.2024

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä eräiden kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjojen nähtävänä pito (KuntaL 140 § 1 mom.)

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

.