omenoita

Elintarvikehuoneistot

Rekisteröity elintarviketoiminta

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.

Elintarvikehuoneistosta tulee tehdä kirjallinen rekisteröinti-ilmoitus vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen voi tehdä sähköisessä ilppa-palvelussa tai lomakkeilla. Ympäristöterveystarkastaja käsittelee ilmoituksen ja perii käsittelystä hyväksytyn taksan mukaisen maksun.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on vähäriskinen toiminta.

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot eli laitokset

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Valvontaviranomainen tekee hyväksymisasiassa kirjallisen päätöksen ja perii taksan mukaisen maksun.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista tilaa, kuten kioskia, myyntiautoa tai myyntivaunua, telttakatosta, kojua tai muuta siirrettävää ja liikkuvaa myyntipaikkaa. Ulkomyynti liittyy yleensä liikkuviin elintarvikehuoneistoihin.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta ympäristöterveystarkastajalle, jonka alueella elintarvikehuoneisto aiotaan ottaa käyttöön tai johon siitä on aiemmin ilmoitettu, kun kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen. Ilmoitus on tehtävä neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Tiedottaminen

Toimija, jolla on rekisteröity elintarviketoiminta/liikkuva elintarvikehuoneisto, tulee tiedottaa toiminnastaan eri paikkakunnilla paikalliselle valvontaviranomaiselle. Tiedottaminen tulee tehdä viimeistään neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Palvelu on maksuton. Kun toimija liikkuu sen kunnan valvonta-alueella, jonka valvontaviranomaiselle liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on alun perin tehty ilmoitus, ei tiedottamista tarvitse tehdä.

Tiedottamista ei myöskään tarvitse tehdä, jos kyseessä on alkutuotantoon liittyvää toimintaa.

Elintarvikkeiden alkutuotanto

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä sekä sadonkorjuuta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi:

  • maidon- ja munantuotanto
  • lihakarjan kasvatus
  • kalastus ja kalanviljely
  • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
  • hunajantuotanto
  • luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
  • metsästys

Alkutuotantoon sisältyy käsittelemättömien tuotteiden luovuttaminen suoraan kuluttajille. Jos tuotteita jatkojalostetaan, tulee sen tapahtua rekisteröidyssä tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa.  Alkutuotannosta on ilmoitettava kirjallisesti. Palvelu on maksuton.

Elintarvikehuoneistot ovat rekisteröinti-ilmoituskäsittelyn tai hyväksymisen jälkeen kirjattuna valvontakohdetietokantaan, ja tulevat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Valvontatiheys määräytyy kullekin kohteelle tehtävän riskinarvioinnin mukaan. Riskinarvioinnissa käytetään valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman periaatteita. Elintarvikehuoneiston riskiluokituksessa ja valvontatarpeen määrittämisessä noudatetaan Ruokaviraston ohjetta. Valvontaa suoritetaan tarkastuksia, ottamalla näytteitä ja neuvomalla ja opastamalla. Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti Oiva -arviointiohjeiden mukaan.