Rakennusvalvonta

Rakennuslautakunta huolehtii toimialaansa kuuluvien lupamenettelyiden sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä.

Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat, suorittaa lupiin liittyvät katselmukset ja antaa ohjeita rakentajille, seuraa rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- ja kaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat rakentamisen lupa-asioiden ja valvonnan lisäksi mm. suunnittelutarveratkaisut.

Rakennusvalvonta arkistoi lupapäätökset liitteineen, joihin kuuluvat mm. vahvistetut pääpiirustukset sekä muut selvitykset, jotka ovat olleet tarpeen rakennustyön määräystenmukaisuuden toteamiseksi. Arkistosta haettavan aineiston löytämiseksi tarvitaan kiinteistön osoite, kiinteistötunnus sekä lupavuosi, kohteen käyttötarkoitus ja luvan hakija.

 

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä (oikealla) annetaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöä sekä kaavoitusta täydentäviä paikallisia määräyksiä, jotka on huomioitava sekä rakennusta suunniteltaessa että hanketta toteutettaessa.

 

Rakennusvalvontataksa

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteissa on annettu tarkastus- ja valvontatehtävien taksa, jonka mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maksut kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Voimassaoleva taksa oikealla.