Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Vaalit

Eduskuntavaalit 2023

Huhtikuun 2. päivänä 2023 toimitettavien eduskuntavaalien

 

Ennakkoäänestys
alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023.

Kauhajoen kaupungissa ennakkoäänestyspaikkana toimii Kauhajoen kaupungintalo, osoite Hallintoaukio, Kauhajoki, seuraavina aukioloaikoina:

ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023         klo 10:00 – 18:00
la 25.3.2023 – su 26.3.2023           klo 10:00 – 15.00
ma 27.3.2023 – ti 28.3.2023          klo 10:00 – 20:00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestystä on pyydettävä kirjallisesti tai puhelimitse kotikunnan keskusvaalilautakunnalta viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Ilmoittautumislomakkeita saa kaupungintalolta neuvonnasta tai internetistä osoitteesta

https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Puhelimitse ilmoituksia vastaanotetaan kaupunginkansliassa 20.3.2023 alkaen puh. 040 674 8290 (varalla 040 656 4966).

Halutessaan kotiäänestyspyynnön voi jättää myös sähköpostilla kirjaamo@kauhajoki.fi

Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki ja postiosoite PL 500, 61801 Kauhajoki.

 

Vaalipäivän äänestys

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat Kauhajoen kaupungissa ovat:

Nro                 Äänestysalue       Äänestyspaikka

1                      Aro                           Aron koulu, Aronkuja 18
2                      Filppula                  Kaupungintalo, Hallintoaukio
3                      Kirkonkylä             Kaupungintalo, Hallintoaukio
4                      Ikkeläjärvi             Ikkeläjärven nuorisoseurantalo, Rytinevantie 6
5                      Kainasto                Kainaston koulu, Kainaston keskustie 38
6                      Hyyppä                  Hyypän koulu, Kauhajärventie 835
7                      Nummijärvi          Nummikoti / Kylätupa, Nummikodintie 10
8                      Pukkila                  Pukkilan koulu, Hyypäntie 78
9                      Päntäne                 Päntäneen koulu, Keturinkyläntie 5

 

Kauhajoki 7.2.2023
Kauhajoen kaupungin keskusvaalilautakunta

 

Eduskuntavaalien 2023 tulospalvelu

https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2023/

Ennakkoäänestys: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023

Vaalipäivän äänestys: sunnuntai 2.4.2023 klo 9 – 20

Lisätietoa vaaleista löydät Oikeusministeriön vaalisivuilta;

Vaalit.fi