Lapsiystävällinen kunta

Kauhajoen kaupungin on valittu mukaan Suomen UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta –malliin.  Mallin avulla UNICEF tukee kuntia huomioimaan lapsen oikeuksien toteutumisen päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa kaikilla toimialoilla. Malliin lähteneet kunnat voivat saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahden vuoden kehittämistyön jälkeen. Kauhajoella Lapsiystävällinen kunta -työskentely aloitettiin 1.9.2020.

Mihin lapsiystävällinen työskentely perustuu?

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu maailman laajuiseen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS), joka asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista, niin lapsille kuin aikuisillekin. Suomessa sopimus tuli voimaan lakina 1991. Lapsiystävällinen kunta työskentelyssä keskitytään sopimuksen neljään yleisperiaatteeseen, joihin UNICEFin lapsiystävällisen kunta –malli rakentuu:

  • Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus
  • Lapsen edun ensisijainen harkinta
  • Oikeus elämään ja kehittymiseen
  • Lapsen näkemyksen kunnioittaminen

Kunnilla on merkittävä rooli lapsen oikeuksien edistämisessä, sillä 90 % lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.

Lapsiystävällinen kunta varmistaa, että jokaisella lapsella on

  • vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessaan ja omissa huolissaan
  • turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta
  • kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita
  • koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua
  • harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta

 

eOppiva ja kansallinen lapsistrategia ovat yhteistyössä työstäneet koulutuskokonaisuutta, josta jokainen lasten kanssa työskentelevä löytää tietoa ja työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen.

https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/lapsen-oikeudet/

 

Miten kuntalaiset voivat osallistua lapsiystävällisen kunnan rakentamiseen?

Monet kansalaisyhteiskunnan toimijat edistävät lapsen oikeuksien toteutumista kunnissa. Yksi tapa osallistua onkin liittyä mukaan esimerkiksi jonkun järjestön paikallistoimintaan.

Lapset ja nuoret itse pitävät lapsiystävällisyytenä sitä, että heitä kohdellaan ystävällisesti. Tähän voi jokainen aikuinen vaikuttaa omalta osaltaan.

UNICEF 2022

Millä ehdoilla kunta saa tunnustuksen? Missä ajassa asiat, joihin on sitouduttu, täytyy toteuttaa? Voiko tunnustuksen menettää?

Tunnustuksen voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallia onnistuneesti toteuttanut kunta. Tunnustusta myönnettäessä UNICEF arvioi sekä kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia.

Erityisen tärkeää mallissa on lasten ja nuorten osallistuminen lapsiystävällisyyden arviointiin ja kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden valintaan. UNICEF myös edellyttää, että lapsiystävällisyyttä tarkastellaan koko kunnan osalta, niin koulujen ja kirjastojen kuin kaavoituksen ja julkisen liikenteen osalta.

Lähtiessään malliin mukaan kunta sitoutuu kahden vuoden kehittämistyöhön, jonka lopussa onnistumista arvioidaan ja tunnustus voidaan myöntää. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista ja UNICEFille raportoimista.

UNICEF 2022

Kun kunta saa UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, tarkoittaako se, että kunta on ”valmis”?

Ei. Mallin tavoitteet ovat laajoja, eivätkä ne tule hetkessä valmiiksi. Siksi UNICEF kutsuu kunnat mukaan pitkäjänteiseen työhön. UNICEFin myöntämä lapsiystävällinen kunta -tunnustus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan, ja kunta voi pitää tunnustuksen voimassa tätä pidempään vain jatkamalla kehittämistyötä.

Lapsen oikeudet eivät tule valmiiksi. Niistä on pidettävä huolta arjessa, joka päivä.

UNICEF 2022