Unicef lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta

Kauhajoen kaupungin on valittu mukaan Suomen UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta –malliin.  Mallin avulla UNICEF tukee kuntia huomioimaan lapsen oikeuksien toteutumisen päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa kaikilla toimialoilla. Malliin lähteneet kunnat voivat saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen kahden vuoden kehittämistyön jälkeen. Kauhajoella Lapsiystävällinen kunta -työskentely aloitettiin 1.9.2020.

Mihin lapsiystävällinen työskentely perustuu?

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu maailman laajuiseen YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS), joka asettaa valtioille velvollisuuden tiedottaa lasten oikeuksista, niin lapsille kuin aikuisillekin. Suomessa sopimus tuli voimaan lakina 1991. Lapsiystävällinen kunta työskentelyssä keskitytään sopimuksen neljään yleisperiaatteeseen, joihin UNICEFin lapsiystävällisen kunta –malli rakentuu:

  • Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus
  • Lapsen edun ensisijainen harkinta
  • Oikeus elämään ja kehittymiseen
  • Lapsen näkemyksen kunnioittaminen

Kunnilla on merkittävä rooli lapsen oikeuksien edistämisessä, sillä 90 % lasten arkeen vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa.

Lapsiystävällinen kunta varmistaa, että jokaisella lapsella on

  • vaikutusmahdollisuuksia omassa arjessaan ja omissa huolissaan
  • turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsesta
  • kaveri, jonka kanssa voi viettää aikaa ja tehdä asioita
  • koulu, joka antaa lapsen taustoista riippumatta jokaiselle mahdollisuuden onnistua
  • harrastus perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta