Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut siirtyivät 1.1.2023 Kauhajoen kaupungin organisaatioon.

Kauhajoen kaupungin, Isojoen kunnan, Karijoen kunnan ja Teuvan kunnan ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja ympäristönsuojelun piiriin kuuluvat tehtävät hoidetaan Kauhajoen kaupungin ympäristöpalvelujen tulosyksikössä.

Ympäristöterveysvalvonta

Ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveysvalvonnalle kuuluvia tehtäviä ovat mm. elintarvike-, tupakka- ja terveydensuojelulain mukaiset hakemus- ja ilmoitusasiat sekä valvontatehtävät.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun keskeinen tehtävä on toimia yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana ja asiantuntijana paikallistasolla. Ympäristönsuojelulle kuuluvia tehtäviä ovat mm. ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset lupa-, hakemus- ja ilmoitusasiat sekä valvontatehtävät.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintä vastaa peruseläinlääkäripalvelujen tuottamisesta alueemme tuotanto- harraste- ja lemmikkieläimille, myös kiireellisissä tapauksissa päivystysaikaan. Eläinlääkärit edistävät ja valvovat eläinten hyvinvointia sekä eläinten hyvää kohtelua. Eläinlääkintä vastaa myös paikallisesti eläintautien vastustamisesta ja ennaltaehkäisystä sekä valvoo eläintuotantotiloilla elintarvikkeiden alkutuotantoa.