Kolmenraitin koulu

Koulun esittely

Kolmenraitin koulussa on lukuvuonna 2020-21 68 1-6 luokan oppilasta ja 12 eskarilaista. Koulussa on siis yhteensä 80 oppilasta. Opettajia on viisi, koulunkäynninohjaajia kaksi sekä muiden koulujen kanssa yhteisiä opetusalan työntekijöitä kolme.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nykyinen Kolmenraitin koulu (ent. Sahankylän koulu) toimii muutama vuosi sitten lakkautetun Lustilan koulun tiloissa. Kouluumme tulee oppilaita kolmen kylän alueelta: Lustila, Sahankylä ja Ikkeläjärvi. Koulu kerää oppilaita huomaansa isolta alueelta, koska kauimmaiset oppilaat matkaavat kouluun lähes 30 kilometrin matkan aamuisin ja iltapäivisin.

Sijaitsemme noin neljän kilometrin etäisyydellä Kauhajoen keskustasta itään. Sijaintimme on loistava, koska Sotkan ulkoilualueen maastot alkavat lyhyen kävelymatkan päästä. Käytämme Sotkan maastoja luontooon tutustumisessa, retkeilyssä sekä liikunnassa. Vuosi vuodelta olemme yhä paremmin löytäneet maastot ja niiden käytön opetukseen liittyvissä toiminnoissa. Sysäys toimintaan on lähtenyt eskarilaisten ”Satumetsän” käytöstä.

Luonnossa liikkumisen lisäksi korostamme liikkumista kaikissa muodoissa, oppimista pyrimme toiminnallistamaan, kun se suinkin on mahdollista sekä kasvattamaan lapsista hyväkäytöksisiä yhteiskunnan kansalaisia.

Tärkeä osa koulua ovat ympärillä asuvat kyläläiset ja koulun vanhempainyhdistys. Kyläläisten ja kunnan suosiollisella avustuksella kouluun saatiin viime talven aikana lisäsiipi, joka toi väljyyttä jokapäiväiseen toimintaan ja vapautti liikuntatilan luokkakäytöstä liikuntakäyttöön. Vanhempainyhdistys on tärkeä tuki koululle, joka tuo mm. taloudellista selkärankaa, kun koulu järjestää retkiä lähialueelle tai kauemmas. Koululla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka kokoontuu yhdistyslakiperiaatteen mukaan säännöllisesti.

Henkilökunta

Opettajat       

1.–2. lk Janika Hautaviita

3. lk Elina Uusitalo

4. lk Kirsi Hietalahti

5.–6. lk Jari Rantanen (koulunjohtaja)

Päivi Perälä (esiopettaja)

Taru Lintulaakso (erityisopettaja)

Muu henkilökunta

Aino Mäkiranta (koulunkäynninohjaaja, AP-IP)

Erja Käkelä (koulunkäynninohjaaja, AP-IP)

Maria Ristolainen (koulunkäynninohjaaja)

Arja Aromaa (terveydenhoitaja)

Jenni Katajisto (koulukuraattori)

Johanna Nygård (koulupsykologi)