Kolmenraitin koulu

Koulun esittely

Kolmenraitin koulussa on lukuvuonna 2023-24 59 1-6 luokan oppilasta ja 10 eskarilaista. Koulussa on siis yhteensä 71 oppilasta. Opettajia on viisi, koulunkäynninohjaajia kaksi sekä muiden koulujen kanssa yhteisiä opetusalan työntekijöitä kaksi.

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Nykyinen Kolmenraitin koulu (ent. Sahankylän koulu) toimii muutama vuosi sitten lakkautetun Lustilan koulun tiloissa. Kouluumme tulee oppilaita kolmen kylän alueelta: Lustila, Sahankylä ja Ikkeläjärvi. Koulu kerää oppilaita huomaansa isolta alueelta, koska kauimmaiset oppilaat matkaavat kouluun lähes 30 kilometrin matkan aamuisin ja iltapäivisin.

Sijaitsemme noin neljän kilometrin etäisyydellä Kauhajoen keskustasta itään. Sijaintimme on loistava, koska Sotkan ulkoilualueen maastot alkavat lyhyen kävelymatkan päästä. Käytämme Sotkan maastoja luontooon tutustumisessa, retkeilyssä sekä liikunnassa. Vuosi vuodelta olemme yhä paremmin löytäneet maastot ja niiden käytön opetukseen liittyvissä toiminnoissa. Sysäys toimintaan on lähtenyt eskarilaisten ”Satumetsän” käytöstä.

Luonnossa liikkumisen lisäksi korostamme liikkumista kaikissa muodoissa, oppimista pyrimme toiminnallistamaan, kun se suinkin on mahdollista sekä kasvattamaan lapsista hyväkäytöksisiä yhteiskunnan kansalaisia.

Tärkeä osa koulua ovat ympärillä asuvat kyläläiset ja koulun vanhempainyhdistys. Kyläläisten ja kunnan suosiollisella avustuksella kouluun saatiin viime talven aikana lisäsiipi, joka toi väljyyttä jokapäiväiseen toimintaan ja vapautti liikuntatilan luokkakäytöstä liikuntakäyttöön. Vanhempainyhdistys on tärkeä tuki koululle, joka tuo mm. taloudellista selkärankaa, kun koulu järjestää retkiä lähialueelle tai kauemmas. Koululla toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka kokoontuu yhdistyslakiperiaatteen mukaan säännöllisesti.

Henkilökunta

Opettajat       

Seikkailijat/eskari Päivi Perälä

1.-2. lk. Kirsi Hietalahti-Lehtikevari

3. lk. Elina Uusitalo

4.-5. lk. Jari Rantanen (koulunjohtaja)

6, lk, Juha Heiniluoma

Taru Lintulaakso (kiertävä laaja-alainen erityisopettaja)

Paula Kiukkonen (kiertävä englannin opettaja)

Muu henkilökunta

Helena Kytölä-Ilomäki (koulunkäynninohjaaja, AP-IP)

Erja Käkelä (koulunkäynninohjaaja, AP-IP)

Merja Lyyski (koulunkäynninohjaaja, oppisopimuskoulutus)

Mira Heikkilä (terveydenhoitaja)

Kirsi Grönstrand (koulukuraattori)

Heidi Niemelä (ruoka- ja siisteyspalvelut)

Sari Savonniemi (ruoka- ja siisteyspalvelut)