Lapsia ja nuoria nuorisotalolla biljardipöydän ympärillä.

Nuorisopalvelut

Tervetuloa Kauhajoen nuorille tarkoitetuille sivuille!

Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat pääasiallisesti 10–18 -vuotiaat nuoret, etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat 15-29-vuotiaat. Nuorisolain mukaan työssä huomioidaan kaikki alle 29-vuotiaat.

Kauhajoen kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävänä on

  • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista,
  • tukea nuorten itsenäistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja
  • lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen edistäminen
  • ehkäisevän ja kasvatuksellinen nuorisotyön toteuttaminen
  • järjestää ja tarjota laadukkaita vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia turvallisessa ympäristössä.

Nuorisotyön toimia ovat muun muassa avoin nuorisotilatyö, kerho- ja pienryhmätoiminta, koulutyö ja ryhmäytystoiminta, nuorten vaikuttajaryhmien tukeminen (aktiivinen nuorisovaltuusto, nuorisotalon talotoimikunta), ehkäisevä päihdetyö, Walkers-nuorisokahvilatoiminta, bänditalo Peltomaan ylläpitäminen, laaja yhteistyö.

Perusnuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön avulla on mahdollisuus auttaa ja tukea ongelmallisissa tilanteissa olevia nuoria. Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin tai jo syrjäytyneisiin nuoriin.

Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen toteutetaan nuorisopalveluiden toimintayksikössä, kesätyöseteleiden lisäksi nuorten kesätyöllistämisen tukemiseksi tehdään tiedotusta ja tarjotaan tukea.

Lue lisää valikkojen kautta – miten me kaikki tämä toteutetaan, missä voidaan olla avuksi ja mitä voit meiltä vaikkapa vuokrata?

Together-teksti maaliseinällä.