Levyjä siirretään trukilla

Neuvoja hankintoihin

Kauhajoen kaupungin hankinnat toteutetaan ja hankintasopimukset laaditaan kaupungin hankinta- ja sopimusohjeen (2018) mukaisesti. Ohje löytyy otsikon Liitteet alta. EU-kynnysarvon ylittävissä ja kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa kaupungin tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä.

Hankinnat jakaantuvat EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin ja pienhankintoihin. Hankinnan luokka määräytyy hankinnan ennakoidun arvon perusteella. Voit tarkistaa luokkien rajat liitteestä Hankintarajat, joka löytyy otsikon Liitteet alta sivupalkista.

Kaupungin hankinnoissa tärkeimpinä periaatteina ovat valtuuston hyväksymän hankintaohjelman antamat suuntaviivat ja paikallisen tarjonnan huomioiminen.

Kaupunki pyytää tarjouspyynnöissään tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat. Luettelo asiakirjoista on liitteessä Tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat, joka löytyy sivupalkin otsikon Liitteet alta. Kun osallistut kaupungin kilpailutuksiin, on tärkeää vastata tarjouspyyntöihin tarkasti niissä pyydetyllä tavalla! Kaikki tarjouspyynnössä vaaditut liitteet tulee lähettää tarjouksen mukana, jotta tarjous voidaan ottaa huomioon tarjouskilpailussa. Vaivattominta on liittyä Vastuu Goupin luotettava kumppani-palveluun, josta saa helposti tilajaavastuuraportit tarjouksen liitteeksi. Lue lisää Luotettava kumppani -palvelusta Vastuu Groupin sivuilta.

Meneillään olevista tarjouskilpailuista sekä valmisteilla olevista hankinnoista löydät tietoa sivuiltamme. Kansallisen sekä EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tiedot löytyvät myös Hilmasta. Yrittäjien kannattaa siis seurata HILMAA aktiivisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisten hankintojen neuvontayksikön verkkosivut palvelevat kaikkia hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Verkkosivujen tarkoituksena on parantaa hankintayksiköiden ja yritysten osaamista julkisissa hankintaprosesseissa, auttaa julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saannissa sekä edistää julkisiin hankintoihin liittyvää strategista ajattelua ja markkinoiden toimivuutta. Lue lisää hankintaneuvonnasta TEM:n sivuilta.

Suomen Yrittäjien verkkosivuilta löytyy yrityksille suunnattua tietoa hankinnoista ja hankintaneuvojien yhteystiedot.

HILMA

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset. Muut EU-ilmoitukset tehdään suoraan Simapin verkkosivustolla.