Osa Kauhajoen Yhteiskoulusta ulkoapäin kuvattuna.

Toissijainen koulu

Huoltaja voi hakea lastansa muuhun kuin oppilaalle osoitettuun lähikouluun, joka on ns. toissijainen koulu (PoL 28 §). Lähikouluun on kuitenkin ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden lähikouluksi se on määrätty. Koulupaikkaan Kauhajoella ovat ensisijaisesti oikeutettuja kaupungin omat oppilaat.

Jos peruskoulunsa aloittavan huoltaja haluaa hakea lapselleen paikkaa ns. toissijaiseen kouluun, hän tekee hakemuksen ko. koulun toiminnasta vastaavalle rehtorille. Peruskoulunsa aloittavien oppilaiden toissijaisessa oppilaaksiotossa toissijaisena otettavien oppilaiden määrä ei saa aiheuttaa uuden opetusryhmän perustamistarvetta. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan opetusryhmän kokoon.

Oppilaan ottamisen edellytyksenä toissijaiseen kouluun, ovat seuraavat periaatteet tärkeysjärjestyksen mukaisessa listauksessa:
1. koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen
2. vaikutus opetusryhmiin (esi- ja perusopetusryhmä todetaan täydeksi, kun opetusryhmässä on 2 oppilasta ja yhdysluokassa 1 oppilas vähemmän kuin mikä kasvatus- ja opetuskunnan hyväksymä tavoiteryhmäkoko aloittavalle luokalle)
3. peruskouluun otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita
4. terveydentilaan liittyvät opetusjärjestelyt; esimerkiksi erityinen oppilashuollollinen syy
5. oppilaalla on sisaruksia haetussa koulussa (ei koske erityisluokkia)
6. oppilaiden tasapuolinen kohtelu
7. oppilaan koulukyydityksen tarve
8. tarvittaessa käytetään arvontaa

Koulutuksen järjestäjä ei järjestä oppilaalle koulukyyditystä, jos oppilas hakee muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun (PoL 32 § 3. mom.). Hakemus tulee perustella. Hakemus tehdään erilliselle lomakkeelle, joka toimitetaan koulunsa aloittavien huoltajille koulunaloitusilmoituksen yhteydessä.