Nuorisovaltuuston puheenjohtaja johtaa kokousta nuija kädessä ja sihteeri kirjoittaa pöytäkirjaa

Nuorisovaltuusto

Kauhajoen nuorisovaltuuston logo.

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa asioihin.  Nuorisovaltuusto on kirjattu kuntalakiin 2015. Nuorisovaltuustosta käytetään lyhennettä nuva.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on valvoa nuorten asemaa poliittisessa päätöksenteossa ja tuoda nuorten ääntä kuuluviin. Nuorisovaltuusto tekee myös aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi nuorisovaltuusto tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta ja auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Nuorisovaltuusto voi järjestää nuorille erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Kauhajoen nuorisovaltuuston 20. toimintakausi käynnistyi vuonna 2021. Kaudella on mukana 9 nuorisovaltuutettua. Rekrytointi uudelle kaudelle on vuosittain loka-marraskuun aikana, ja uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa aina alkuvuodesta järjestäytymiskokouksella. Kokouksia järjestetään noin kerran kuukaudessa ja lisäksi kauteen kuuluu myös muuta toimintaa, kuten ryhmäytymispäivä, erilaisia tapahtumia ja pikkujoulut. Kauhajoen nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat edustajina kaupunginvaltuuston kokouksissa ja nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat ja varaedustajat lautakuntiin.

Kauhajoen nuorisovaltuustosta on valittu edustajat myös Maakunnallisiin Nuoriin Vaikuttajiin.