Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Kuulutukset

Kuntalain 108 §:ssä säädetään kunnan ilmoituksista. Lakimuutoksen mukaan 1.6.2017 alkaen kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.