Maastopyöräilijät tutkivat karttaa Kauhanevalla

Hankkeet

Hankkeet ovat määräaikaisia kehittämisprojekteja, joilla on myös ulkopuolista rahoitusta. Tyypillisiä rahoituskumppaneita hankkeilla ovat valtionhallinto (ministeriöt), EU (ELY-keskus ja Leader-ryhmä), yritykset ja toiset kunnat.

Kauhajoen kaupungilla on jatkuvasti meneillään erilaisia omia ja yhteistyökumppaneiden hankkeita. Hankkeita toteuttavat tarpeidensa mukaan kaupungin kaikki toimialat, mutta tällä sivulla tiedotetaan erityisesti elinkeinopalveluiden toimialaan kuuluvista hankkeista.

Yrityksille on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia yritystoiminnan ja tuotteiden kehittämishankkeisiin. Niistä saa tietoa elinkeinoasiamies Carita Latikalta, joka myös auttaa yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja rahoituksen hakemisessa.

Kaupungin omat meneillään olevat hankkeet

Kaupungin itse hallinnoimia hankkeita on meneillään kolme.

 • Älykkään digitalisaation kasvupolku
 • Puurakentamisen edistäminen Seutukaupungeissa
 • Kaupunki hallinnoi myös yrityskehittämiseen liittyvää CLT-pro-hanketta

Yhteistyökumppaneiden hankkeet, joissa Kauhajoki on mukana

Kauhajoki on mukana myös monessa muun organisaation hallinnoimassa hankkeessa. Lue hankkeiden sisällöstä tietoikkunoista sivun alaosasta.

Kaupungin tai yhteistyökumppaneiden hankkeita, joille on haettu rahoitusta

 • DUOLIFE -duoraitioliikenteen kehittämishanke
 • KORU – Koulutuksella ruokamaakunta nousuun
Seutukaupunkiverkoston hankeen ständi on kerännyt kuulijjoita messuilla

Seutukaupunkien verkostohankkeet

Kauhajoki on mukana Seutukaupunkiverkostossa, jolla on käynnissä neljä verkostohanketta:

 • Seutu 1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankekokonaisuus
 • Seutu 2: Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä
 • Seutu 3: Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa sekä
 • Seutu 4: Seutukaupunkien yritysverkostot.

Kauhajoki on päätoteuttaja näistä Seutu 4:ssä ja osatoteuttajana Seutu 3:ssa. Kaikissa hankkeissa on mukana useita Seutukaupunkiverkoston kuntia ja yhteistyökumppaneita.

Maastopyöräilijä lukee opastetta

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin hankkeet

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:llä on käynnissä useita EU-rahoitteisia hankkeita.

 • Kestävää kehitystä Geoparkissa (toteutusaika 1.4.2019-31.12.2021, rahoittaja EU:n maaseuturahasto, kokonaisbudjetti 400 000 €),
 • Geopark kestävästi kohti Unescoa (toteutusaika 1.1.2020-31.10.2020, rahoittaja EU:n maaseuturahasto, kokonaisbudjetti 28 660 €),
 • Kansainvälinen ympäristökasvatushanke Suokansan sydänmailla (Kankaanpään yhteislyseon hallinnoima, toteutusaika 1.4.2018-31.12.2020, rahoittaja EU:n maaseuturahasto)
 • Geopark pyörämatkailun maailmankartalle (toteutusaika 1.5.2020-31.12.2022, rahoittaja EU:n maaseuturahasto, kokonaisbudjetti
  270 000 €).
 • Yhdistys on saanut lisäksi joulukuussa 2020 eduskunnalta lisämäärärahan, jota käytetään Geoparkin kohteiden opastuksen kehittämiseen ja maastopyöräverkoston kehittämiseen.
 • Yhdistys on hakenut rahoitusta matkailun kehittämishankkeelle, jonka kokonaisbudjetti olisi 157 400 €.
 • Yhdistys valmistelee parhaillaan uutta strategiaa ja viestintästrategiaa. Matkailuyritysten toiminnan, tuotteistamisen ja verkostoitumisen tukeminen on merkittävä osa yhdistyksen toimintaa.
Työllisyyden kuntakokeilu -otsikko

Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilu

Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymän hallinnoima Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilu -hanke on lähtenyt
käyntiin kesäkuussa 2020. Hankkeen ohjausryhmässä Kauhajoen kaupunkia edustaa kaupunginjohtaja Linda Leinonen, johtoryhmässä kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi. Kuntakokeilussa työvoimapalveluiden henkilöresurssia siirtyy 6 htv TE-toimistosta kuntiin (Kurikka, Kauhajoki, Alavus, Teuva).

Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hallinnoi hankkeen Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke, joka toteutettiin 1.8.2019-
31.5.2020. Hankkeen avulla on vahvistettu osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä koulutusalusta eriasteisten koulutusten saatavuuden takaamiseksi. Hankkeessa on tuotettu ehdotus koulutusalustasta. Kokonaisbudjetti oli 24 180 €, rahoittajana Leader Suupohja SEK.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke

Kauhajoki on mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeessa, jonka tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä opiskelijoita sekä ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa. Kauhajoki on vastuussa yhdestä hankkeen  työpaketeista, joka tähtää ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin edistämiseen maakunnan ulkopuolelta.

Uusiutuvat energiat käyttöön -hanke

Vuoksin hallinnoima hanke alkoi elokuussa 2020. Hankkeen
ohjausryhmässä on mukana Kauhajoen kaupungin edustajina, tekninen johtaja Harri Virtanen ja kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi. Ohjausryhmä jatkaa hankkeen jälkeen toimintaa Uusiutuvat energiat -toimialaryhmänä. Siinä on Kauhajoen lisäksi muiden Suupohjan kuntien, Kurikan kaupungin, Vuoksin ja bioenergiayrittäjyyden edustus. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 100 000 € ja kesto 18.5.2020-31.10.2021. Hankkeen tavoitteena on aktivoida uusiutuviin energioihin liittyviä investointeja alueen maatiloilla, yrityksissä, yhdistyksissä ja kuntalaisten keskuudessa.

Älykkään digitalisaation kasvupolku -hanke

Kauhajoen kaupunki hallinnoi Suupohjan kuntien (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki) yhteistä digitaalisuuden kehittämishanketta. Hankkeen keskeisinä teemoina ovat tiedonhallinnan kehittäminen, sähköiset asiointipalvelut sekä henkilöstön osaaminen ja digitaidot.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 159 000 € ja kesto 1.1.2021 – 31.10.2022, rahoitus Digitalisaation kannustinjärjestelmä (85%).