Maastopyöräilijät tutkivat karttaa Kauhanevalla

Hankkeet

Hankkeet ovat määräaikaisia kehittämisprojekteja, joilla on myös ulkopuolista rahoitusta. Tyypillisiä rahoituskumppaneita hankkeilla ovat valtionhallinto (ministeriöt), EU (ELY-keskus ja Leader-ryhmä), yritykset ja toiset kunnat.

Kauhajoen kaupungilla on jatkuvasti meneillään erilaisia omia ja yhteistyökumppaneiden hankkeita. Hankkeita toteuttavat tarpeidensa mukaan kaupungin kaikki toimialat, mutta tällä sivulla tiedotetaan erityisesti elinkeinopalveluiden toimialaan kuuluvista hankkeista.

Yrityksille on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia yritystoiminnan ja tuotteiden kehittämishankkeisiin. Niistä saa tietoa elinkeinoasiamies Carita Latikalta, joka myös auttaa yrityksiä hankkeiden valmistelussa ja rahoituksen hakemisessa.

Kaupungin omat meneillään olevat hankkeet

Kaupungin itse hallinnoimia hankkeita on meneillään kaksi.

 • Elämysten ekonomia Geoparkissa alkoi 6.3.2023
 • Kaupunki hallinnoi myös yrityskehittämiseen liittyvää CLT-pro-hanketta
 • Rahoitus myönnetty: Aronkylän teollisuusalueen uusiutuvan energian tuotanto

Yhteistyökumppaneiden hankkeet, joissa Kauhajoki on mukana

Kauhajoki on mukana myös monessa muun organisaation hallinnoimassa hankkeessa. Lue hankkeiden sisällöstä tietoikkunoista sivun alaosasta.

Kaupungin tai yhteistyökumppaneiden hankkeita, joille on haettu rahoitusta

 • DUOLIFE -duoraitioliikenteen kehittämishanke
 • Geopark keskus -Kauhajoelle
 • Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geoparkin geologinen tarina -näyttelykokonaisuus

Viimeaikoina päättyneitä hankkeita

 • Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke
 • Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke
 • SYTYKE -Suupohjan yritysten tukeminen koronatilanteessa
 • Älykkään digitalisaation kasvupolku
 • Puurakentamisen edistäminen Seutukaupungeissa
 • Seutu 1: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankekokonaisuus
 • Seutu 2: Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä
 • Seutu 3: Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
 • Seutu 4: Seutukaupunkien yritysverkostot
Hankkeen nimiKokonaisbudjettiKauhajoen rahoitusosuusKestoTavoitteet ja teemaRahoittaja
Älykkään digitalisaation kasvupolku159 000 €14 655 €(7328 €/vuosi)1.1.2021–31.10.2022Vahvistaa digitaalisen kehittämisen resursseja ja osaamista organisaatioissa siten, että varmistetaan organisaatioiden jatkuva digitaalinen kehittyminen.Valtiovarainministeriö (135 100 €), Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki
Omistajanvaihdoksella kasvua ja elinvoimaa (valmistelussa)5760 €-Hankkeen aloittamista on siirretty koronan takia.Saada vauhtia alueen yrityskauppoihin.Suupohjan kehittämisyhdistys
Puurakentamisen edistäminen seutukaupungeissa25 000 €7500 € (josta omaa työtä 1200 €)1.3.2020–31.8.2022Selättää puukerrostalorakentamisen epävarmuustekijöitä, jotka jarruttavat
puurakentamisen kehittymistä erityisesti pienillä ja hitaasti kehittyvillä asunto- ja rakentamismarkkinoilla. Tavoitteena on tuottaa puurakentamisen konsepteja, jotka sopivat monipuolisesti erilaisiin
taajamaympäristöihin niin nopeasti kasvavilla kuin hitaasti kehittyvillä alueilla.
Ympäristöministeriö ja Kauhajoen kaupunki
Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata375 000 €01.2.2020–31.1.2022Saattaa yhteen alueen kansainvälisiä opiskelijoita sekä ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa. Kauhajoki on vastuussa yhdestä hankkeen työpaketeista, joka tähtää ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin edistämiseen maakunnan ulkopuolelta.SEK, Kurikan, Kauhavan ja Alavuden kaupungit, ESR- ja valtion rahoitus, EP-liitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki Oy, SEDU ja Suomen Yrittäjäopisto
Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke24 180 €01.8.2019–31.5.2020Vahvistettu osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä koulutusalusta eriasteisten koulutusten saatavuuden takaamiseksi.Leader Suupohja ja SEK
Seutu3/Kv-rekry902 942 €enintään 5424 €8/2019–8/2021Yhteismarkkinointi ja seutukaupunkien houkuttelevuuden lisääminen. Tukipalveluiden kehittäminen ulkomaalaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden integroimiseksi.EP-liitto (632 056 €), Kauhajoki, Alavus, Kauhava ja Kurikka
Seutu4/Yritysverkostot516 465 €4557 €1.5.2019–31.8.2021Parantaa osaavan työvoiman saatavuutta laajentamalla yritysverkostoja sinne, missä työvoimaa on saatavilla. Hanke vahvistaa yritysten verkostoyhteistyötä, luo uusia toimintamalleja ja verkostoja kaupunkien ja yritysten välille sekä parantaa yritysten käytettävissä olevia elinkeinopalveluja.EP-liitto 70 % ja kunnat
Kauppojen Yö10 000 €10 000 €Touko-, syys- ja marraskuuKauhajokelaisten kauppiaiden ja palveluyritysten kauppiasverkoston järjestämä tapahtuma, joka tuo keskustaan iloista kuhinaa.
Omistajanvaihdospalvelu EP:n Yrittäjät ry77 000 €4505 €2021–2023Parantaa ja nopeuttaa pk-yritysten omistajanvaihdosprosesseja henkilö- ja yrityskohtaisella neuvonnalla ja pitkäjänteisellä tuella, Etelä-Pohjanmaan omistajanvaihdosverkostoa hyödyntäen. Ylläpitää ja kehittää alueellista omistajanvaihdosverkostoa ja hyödyntää verkoston tuottamia palveluita alueen palveluprosessin kehittämiseen. Hyödyntää valtakunnallista Yrityspörssiä sekä kertyvää hiljaista tietoa ostajien ja myyjien löytämiseksi niin alueelta kuin sen ulkopuolelta. Lisää OV-viestinnän tehoa ja määrää oleellisesti.EP:n Yrittäjät ry ja alueen kunnat
DUOLIFE -duoraitioliikenteen kehittämishanke (valmistelussa)13,4 miljoonaa30 000 €, jakautuen viidelle vuodelle2021–2026Selvitetään duoraitiojunan käyttömahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla hyödyntäen nykyistä rataverkkoa.EU:n rahoitusosuutta on 88,5 %, ympäristöministeriö, kunnat, valtio ja yritykset
Logistiikan professuuri575 000 €12 000 € per vuosi yht. 60 000 €1.1.2018–31.12.2022Edistetään Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten kilpailukykyä liiketoiminnan kehittämisen tutkimuksen avulla. Tuetaan tutkimushankkeiden tutkimustulosten viemistä yritysten tuotekehityksen kautta tuotteisiin ja markkinoille. Edistetään alueen teollisuuden, Seinäjoen yliopistokeskuksen, Vaasan yliopiston, Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyötä.Vaasan yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus, Kauhajoki, Seinäjoen seutu, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja yksityinen rahoitus
Koulutuksella ruokamaakunta nousuun (KORU) (valmistelussa)349 110 €6600 € (vuodessa 2200 €)1.2.2021–31.3.2023Kouluttaa osallistujia elintarvikeprosessin, -lainsäädännön ja liiketalouden vaatimuksista, jotta he osaavat huomioida hygieeniset toimintatavat elintarviketiloissa. Tavoitteena on auttaa toimijoita verkostoitumaan ja yhteistyöhön, mm. luomaan sopivia ryhmiä, jotka mahdollistavat suuremmat ja laajemmat tuotemäärät asiakkaiden (kaupat, ravintolat,
kuntien ruokapalvelut) tarpeiden mukaan.
Kauhajoen kaupunki, EU-rahoitus ja ESR-rahoitusta ELY-keskuksesta
Suuntaa tulevaan -hanke (Pestuumarkkinat)73 997 €7167 €1.5.2021–30.4.2022Edistää työpaikkojen ja työnetsijöiden kohtaantoa ja tuoda esiin piilotyöpaikkoja. Hanke tuottaa yrityksille tarjottavia valmennuksia sekä hankkeelle
räätälöidyllä palvelualustalla toimivan pestuumarkkinat.fi -palvelun,
joka edistää työvoimaa tarvitsevien ja työpaikkaa hakevien kohtaamista.
AKKE-rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liitosta
Sytyke - Suupohjan yritysten tukeminen koronatilanteessa - jatko yht. 7681 €62 500 €7681 €23.4.2020–31.5.2022Suupohjan alueen yritysten tukeminen koronatilanteessa. Yrittäjien tietämystä
muuttuneista elinkeinopalveluista ja erilaisista tukimahdollisuuksista parannetaan erilaisin keinoin.
Etelä-Pohjanmaan liitto ja seudun kunnat
MyMachine-hanke1. vuosi 2500 €, 2. ja 3. vuosi 2000 €-Aloittamista on siirretty syksyyn 2021Yhteistyöprojekti, joka yhdistää eri koulutusasteita ja yrityksiä. Toimintapa opettaa käyttämään luovuutta ja lisää ymmärrystä uusien asioiden syntymisestä ideoiden kautta, sekä sitä, kuinka ideat saadaan toteutettua. MyMachine toimintatavan kautta alakoululaiset kiinnostuvat ammattikoulu- ja/tai korkeakouluopinnoista, jolloin koulut saavat muutaman
vuoden kuluttua uusia opiskelijoita.
Rahoitus neuvotellaan uudelleen
CLT-Pro294 900 €28 400 € (YM avustus 6000 €)1.9.2020–31.8.2022Verkoston moduuliosaamista vahvistamalla luoda uusi liiketoimintamalli siirrettävälle monikerroksiselle CLT-rakenteiselle rakennukselle.Kauhajoen kaupunki, ProModules, CLT Plant, JVR Rakenne, JVR Plus, JM Rakenne, Rakennusliike T Kiukkonen, J Wood, Suomen Metsäkeskus ja Vaasan yliopisto
Uusiutuvat energiat käyttöön73 096,43 €1143,45 € 3.8.2020–2.8.2021Aktivoida uusiutuviin energioihin liittyviä investointeja alueen maatiloilla, yrityksissä, yhdistyksissä ja kuntalaisillaLeader Suupohja, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka, Teuva + julkinen ja yksityinen rahoitus
Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilu--1.3.2021-30.6.2023 (valmisteluhanke alkanut syksyllä 2020)Kokeilun
aikana kehitetään työnhakijoiden palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä tehokkaammin
tunnistaa asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, osaamisen kehittämistarpeet sekä mahdolliset
työllistymisen esteet. Tavoitteena edistää kuntakokeilussa mukana olevien kuntien
elinvoimaa ja kasvua tukevia palveluja tuomalla ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen alueiden
yrityksille.
Vuoksi, Alavuden kaupunki, Kauhajoen
kaupunki, Kurikan kaupunki, Teuvan kunta, Isojoen kunta, Karijoen kunta ja Soinin kunta ja ELY-keskus
Kestävää kehitystä Geoparkissa400 000 €0 €1.4.2019–31.12.2021 Edistää Geopark-alueella kestävää kehitystä monin tavoin niin matkailussa kuin muussakin toiminnassa.EU:n maaseuturahasto, ELY-keskus, valtio ja kuntien rahoitus
Geopark kestävästi kohti Unescoa28 660 €0 €1.1.2020–31.10.2020Kehittää Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkia edelleen kohti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyttä. EU:n maaseuturahasto, kuntien rahoitus, valtio, Leader Suupohja, Leader Pohjois-Satakunta ja kuntaraha toimintaryhmältä
Kansainvälinen ympäristökasvatushanke Suokansan sydänmailla85 100 €0 €1.4.2018–31.12.2020Edistää Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin edellytyksiä saavuttaa UNESCO Global Geopark -status kehittämällä Geoparkin ympäristökasvatusohjelmia. Tavoitteena tarjota alueen nuorille kokemuksia ja tietoa ympäristöarvoista sekä mahdollisuuksia retkeillä alueen luonto- ja geokohteissa, seurata ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja havainnoida ja tallentaa ympäristön ilmiöitä.EU:n maaseuturahasto, kuntien rahoitus, valtio, Leader Suupohja, Leader Pohjois-Satakunta ja kuntaraha toimintaryhmältä
Geopark pyörämatkailun maailmankartalle269 280 €0 €1.5.2020–31.12.2022Yhdistää Geopark-alueen kunnat, palvelut, käyntikohteet ja olemassa olevat reitit kattavan pyöräreitistön avulla ja kytkeä kokonaisuus osaksi ulkopuolisia reitistöjä.EU:n maaseuturahasto, valtio, kuntien rahoitus, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset
Kasvua tuotekehityksellä Etelä-Pohjanmaan valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä -hanke-0 €1.3.2020–31.8.2022Madaltaa pk-yrityksen henkilöstön kynnystä ryhtyä uusiin tuotekehityshankkeisiin sekä
nostaa tuotekehityksen osaamistasoa Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuudessa.
Euroopan sosiaalirahasto
Seutukaupunkien-verkostohankkeet

Seutukaupunkien verkostohankkeet

Kauhajoki on mukana Seutukaupunkiverkoston kahdessa verkostohankkeessa osatoteuttajana. Molemmissa hankkeissa on mukana useita Seutukaupunkiverkoston kuntia ja yhteistyökumppaneita.

SEUTUKAUPUNKIrekry

 • Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia käytännön toimia. Tässä hankkeessa edistetään toimia, jotka liittyvät kansainvälisiin rekrytointeihin, kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä työvoimapula-alojen vetovoimaan.

Tuloksia:

 • Go Kauhajoki -malli tuo yhteen työvoimapulasta kärsivien toimialojen yrityksiä ja paikallisten oppilaitosten oppilaita. Tavoitteena on vahvistaa nuorten ymmärrystä tulevaisuuden uramahdollisuuksista Kauhajoen.
 • Live & Learn -toimintamalli, jonka keskiössä on kansainvälisten opiskelijoiden opintomenestyksen, työllistymisen, urakehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä kieliosaamisen ja suomalaisen toimintakulttuurin tuntemisen vahvistaminen.
 • Intian rekrypilotti, joka pyrkii edistämään osaavan työvoiman saamista yrityksiin rekrytoimalla CNC-koneistajia ja hitsaajia Intiasta.
 • Sosiaalisen median tietoiskujen sarja vahvistamaan yritysten some-osaamista ja yritysmielikuvan rakentamista. Tallenteet katsottavissa täältä.
 • Työnantajamielikuvan ja rekrytointimarkkinoinnin käsikirja, joka koostettiin some-tietoiskujen pohjalta.
 • Kausityöntekijöille suunnattu esite, joka esittelee Kauhajoen mahdollisuuksia pidempiaikaisena työ- ja asuinpaikkana.

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemien kehittäminen

 • Hankkeen tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi. Yhteistyöllä vahvistetaan kaupunkien verkostotyötä sekä alueiden TKI-toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa on mukana 10 paikkakuntaa 8:sta eri maakunnasta.

Seutukaupunkien verkostohankkeiden tuloksia on koottu tarkemmin Seutukaupunkiosaajat 2019–2021 -julkaisuun.

 

Maastopyöräilijä lukee opastetta

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin hankkeet

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry on toteuttanut viime vuosina useita EU-rahoitteisia hankkeita. Parhaillaan käynnissä on ”Löydä Geopark” -hanke, jonka avulla mm. lisätään Geoparkin ja sen kohteiden opastusta ja näkyvyyttä.

Aiemmin toteutettuja hankkeita:

 • Kestävää kehitystä Geoparkissa (toteutusaika 1.4.2019-31.12.2021, rahoittaja EU:n maaseuturahasto, kokonaisbudjetti 400 000 €),
 • Geopark kestävästi kohti Unescoa (toteutusaika 1.1.2020-31.10.2020, rahoittaja EU:n maaseuturahasto, kokonaisbudjetti 28 660 €),
 • Kansainvälinen ympäristökasvatushanke Suokansan sydänmailla (Kankaanpään yhteislyseon hallinnoima, toteutusaika 1.4.2018-31.12.2020, rahoittaja EU:n maaseuturahasto)
 • Geopark pyörämatkailun maailmankartalle (toteutusaika 1.5.2020-31.12.2022, rahoittaja EU:n maaseuturahasto, kokonaisbudjetti
  270 000 €).
 • Yhdistys on saanut lisäksi joulukuussa 2020 eduskunnalta lisämäärärahan, jota käytetään Geoparkin kohteiden opastuksen kehittämiseen ja maastopyöräverkoston kehittämiseen.
 • Yhdistys on hakenut rahoitusta matkailun kehittämishankkeelle, jonka kokonaisbudjetti olisi 157 400 €.
 • Yhdistys valmistelee parhaillaan uutta strategiaa ja viestintästrategiaa. Matkailuyritysten toiminnan, tuotteistamisen ja verkostoitumisen tukeminen on merkittävä osa yhdistyksen toimintaa.

Tuloksia:

 • Two Billion Year Tour -pyöräilyreitistö, jota on markkinoitu mm. omilla osastoilla kotimaan matkamessuilla Tampereella 2022 sekä  Matkamessuilla 1/2023 Helsingissä.
 • Geoparkin verkkosivuille on lisätty uusia ympäristökasvatusaineistoja ja oppimateriaaleja
 • Geopark on mukana Sustainable Travel Finaland -kehittämispolulla, jonka tavoitteena saada Geopark-destinaatiolle STF-merkki
 • Visit Lakeuden, Visit Tampereen ja Visit Porin kanssa yhteistyö on tiivistynyt koko ajan
 • Metsähallitus on lisännyt merkittävällä tavalla retkeilypalveluvarustusta Lauhanvuoren ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistoissa.
Työllisyyden kuntakokeilu -otsikko

Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilu

Vuoksi Suupohjan koulutuskuntayhtymän hallinnoima Etelä-Pohjanmaan seutukaupunkien työllisyyden kuntakokeilu -hanke on lähtenyt
käyntiin kesäkuussa 2020. Hankkeen ohjausryhmässä Kauhajoen kaupunkia edustaa kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila, johtoryhmässä hyvinvointijohtaja Eija Liikama. Kuntakokeilussa työvoimapalveluiden henkilöresurssia siirtyi 6 htv TE-toimistosta kuntiin (Kurikka, Kauhajoki, Alavus, Teuva).

Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä hallinnoi hankkeen Tulevaisuuden koulutusyhteistyön selvityshanke, joka toteutettiin 1.8.2019-
31.5.2020. Hankkeen avulla on vahvistettu osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä koulutusalusta eriasteisten koulutusten saatavuuden takaamiseksi. Hankkeessa on tuotettu ehdotus koulutusalustasta. Kokonaisbudjetti oli 24 180 €, rahoittajana Leader Suupohja SEK.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanke

Kauhajoki oli mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeessa, jonka tavoitteena oli saattaa yhteen alueen kansainvälisiä opiskelijoita sekä ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa. Kauhajoki oli vastuussa yhdestä hankkeen työpaketeista, joka tähtäsi ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin edistämiseen maakunnan ulkopuolelta.

Tuloksia:

 • Kauhajoki on mukana Talent Hubissa
 • tehty ulkomaalaisille suunnattu yrittäjyyden malli
 • suomen kielen ja kulttuurin opetuksen kehittäminen SEDU:n kautta

Uusiutuvat energiat käyttöön -hanke

Vuoksin hallinnoima hanke alkoi elokuussa 2020. Hankkeen
ohjausryhmässä oli mukana Kauhajoen kaupungin edustajina, tekninen johtaja Harri Virtanen ja kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi. Ohjausryhmä on jatkanut hankkeen jälkeen toimintaa Uusiutuvat energiat -toimialaryhmänä. Siinä on Kauhajoen lisäksi muiden Suupohjan kuntien, Kurikan kaupungin, Vuoksin ja bioenergiayrittäjyyden edustus. Hankkeen kokonaisbudjetti oli n. 100 000 € ja kesto 18.5.2020-31.10.2021. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida uusiutuviin energioihin liittyviä investointeja alueen maatiloilla, yrityksissä, yhdistyksissä ja kuntalaisten keskuudessa.

Älykkään digitalisaation kasvupolku -hanke

Kauhajoen kaupunki hallinnoi Suupohjan kuntien (Kauhajoki, Teuva, Isojoki, Karijoki) yhteisen digitaalisuuden kehittämishankkeen. Hankkeen keskeisinä teemoina olivat tiedonhallinnan kehittäminen, sähköiset asiointipalvelut sekä henkilöstön osaaminen ja digitaidot.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 159 000 € ja kesto 1.1.2021 – 31.10.2022, rahoitus Digitalisaation kannustinjärjestelmä (85%).