Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut tuottavat ja kehittävät kaupungin omia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointipalveluiden merkitys tulevaisuuden kuntaorganisaatioissa onkin huomioitu jo useissa valmistelevissa päätöksissä, joissa on huomioitu resurssien turvaamisen näkyminen viiveellä asukkaiden hyvinvoinnin kasvussa. Toimialan hallinnon tiivistäminen mahdollistaa käytännön toimijaresurssien turvaamisen tulevaisuudessa, joten palveluita voidaan ylläpitää ja kehittää kaupungin talouden tasapainotus huomioiden.

Hyvinvointipalvelut toimivat aktiivisessa yhteistyössä seudullisesti LLKY:n alueella ja koko maakunnassa. Tulevaisuudessa suuri osa ennaltaehkäisevästä työn järjestämisvastuusta siirtyy kokonaan kunnille. Esim. ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön järjestäminen on jo siirtynyt kunnille.

Hyvinvointipalveluiden toimintaa johtaa hyvinvointilautakunta, joka toimii kaupunginhallituksen ja -valtuuston alaisena.

Hyvinvointilautakunta

Lautakunnan toimialana ovat kirjasto- ja tietopalvelut, liikuntapalvelut, opisto- ja kulttuuripalvelut, markkinointi ja tapahtumat, nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto.
Asiat ratkaistaan hyvinvointilautakunnan kokouksissa hyvinvointijohtajan esittelystä. Esittelijän poissa ollessa toimii esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin esittelijän muidenkin virkatehtävien hoitaminen. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Asiat, joissa esittelijä on esteellinen, ratkaistaan puheenjohtajan esittelyst

Hyvinvointilautakunta päättää/vastaa

  •  lakisääteisten hyvinvoinnin ja terveyden ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämisestä
  • hyvinvointipalveluiden hinnoista ja taksoista
  • Kauhajoen kaupungin koulujen liikuntasalien ja muiden tilojen käytöstä perittävien maksuista sekä hyvinvointipalveluiden hinnastoista
  • hyvinvointipalveluiden kohdeavustusten sekä palveluseteleiden jaosta
  • menestyneiden kaupunkilaisten palkitsemisesta (mm. urheilu ja kulttuuri)
  • vastaa hyvinvointipalveluiden sisäisestä ja ulkoisesta markkinointiviestinnästä
  • hyvinvointikertomuksen vuosittaisesta raportista ja hyvinvointisuunnitelmasta
  • muista mahdollisesti lautakunnan päätettäväksi osoitetuista asioista