Kaukosäädin

Elinikäistä iloa oppimisesta

Kauhajoella on tarjolla tutkintoon johtavaa, työllistymistä tukevaa, osaamista ja ammattitaitoa syventävää sekä innostusta ja inspiraatiota herättävää koulutusta.

Koulutuspalvelut

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi tarjoaa monipuolisesti erilaisia koulutuspalveluja.  Toisen asteen tutkintoon johtavaa koulutusta on tarjolla median ja viestinnän, palvelualojen, liiketoiminnan ja yrittäjyyden, tekniikan, luonnonvara-alan ja tietojenkäsittelyn ammattialoilla. Vuoksissa voi tehdä ns. SILTA-opintoina myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun perusopintoja. Lisäksi Vuoksi koordinoi oppisopimusopiskelua ja auttaa myös nuoria, jotka eivät oikein vielä tiedä, mille alalle suuntautua. Koulutuksen lisäksi Vuoksi tarjoaa työvoima-, rekrytointi-, alihankinta– ja maahanmuuttopalveluja.

Kauhajoen opisto

Kauhajoen opisto tarjoaa opetusta muun muassa taiteen, musiikin ja kulttuurin, perusopetuksen, liikunnan ja hyvinvoinnin aloilla. Tarjonnassa on lukukauden ja lukuvuoden pituisia koulutuslinjoja, avointa yliopisto-opetusta ja lyhytkursseja.

SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK, tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille. Tarjolla on AMK-tutkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja, avoimia AMK-opintoja ja tutkinnon osia. Opintoja voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskelijana. Monimuoto-opintoja suoritetaan työn ja perhe-elämän ohessa varsin itsenäisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Yrityksille SeAMK tarjoaa erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia tai tarpeisiin suunniteltuja valmennuksia. Yrityksille suunnataan myös palveluita, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. Myös SeAMKin laboratoriot tarjoavat testaus-, mittaus- ja simulointipalveluita. Lue lisää SeAMKin monimuotokoulutuksista ja yhteistyötarjonnasta yrityksille SeAMKin sivuilta.

Maakuntakorkeakoulu on SeAMKin maakunnallista toimintaa, joka toimii myös Suupohjan alueella, Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki. Korkeakouluasiamies Janika Hautaviidan (yhteystiedot löytyvät esitteistä, jotka löytyvät sivupalkin otsikon Liitteet alta) toimitilat ovat Kauhajoella. Hautaviita tukee aikuisopiskelua ja neuvoo koulutukseen liittyvissä asioissa oikealle ovelle. Ensisijaisesti hakuun ja tutkintoihin liittyviä kysymyksiä voi osoittaa SeAMKiin hakijapalvelut@seamk.fi. Maakuntakorkeakoulu tuo mahdollisuuksien mukaan alueelle koulutusta tai tutkinnonosia sekä palveluita yritysten kehittämiseen. Yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa järjestetään seminaareja ja yritysvalmennuksia.

Syyskuussa 2021 alkaa automaatiotekniikan ja konetekniikan polkuopinnot Suupohjassa. Insinöörikoulutuksen ensimmäinen vuosi tehdään polkuopintoina, joihin ilmoittaudutaan elokuun alussa. Opetus tapahtuu etäyhteyksiä hyödyntäen pienryhmässä Kauhajoella ja osin itsenäisesti, paikalla ollaan torstai ja perjantai iltaisin. Opintoihin liittyviä laboratorioharjoituksia tehdään Seinäjoella. Polkuopintojen jälkeen hakeudutaan tutkinto-opiskelijaksi, ryhmä jatkaa Kauhajoella ja tähän pääsee, kun polkuopinnoissa suorittaa hyväksytysti 45 opintopistettä. Lue lisää oheisesta esitteestä tai kysy korkeakouluasiamieheltä.

Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten, lukion ja ammatillisen, kanssa on aktiivista. Tarjonnassa on mm. avoimia AMK-opintoja. Vuoksissa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa voi jo nyt tehdä SeAMKin VÄYLÄ-opintoja.

Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Kotoa käsin opiskelun mahdollisuudet eivät rajoitu omaan maakuntaan, vaan hyödynnettävissä on koko avointen opistojen kirjo. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yliopistokursseja kotoa käsin ilman pääsykokeita. Suoritukset ovat hyväksiluettavissa korkeakoulujen tutkinto-opiskelussa. Lue lisää avointen yliopistojen tarjonnasta ja etsi tarpeisiisi sopivia kursseja Opintopolku.fi-sivustolla.

Kansalaisopisto ja Panula-opisto

Kauhajoen kansalaisopisto tarjoaa monenlaisia sivistykseen, kädentaitoihin, musiikkiin ja hyvinvointiin liittyviä kursseja. Musiikkiopistotoiminnasta vastaa Kauhajoella Panula-opisto.

Hankkeissa tuotetut koulutukset

Kauhajoella on jatkuvasti meneillään erilaisia omia ja yhteistyökumppaneiden kehittämishankkeita, joiden toimesta järjestetään usein hankkeen teemaan liittyviä vaihtuvia koulutuksia. Koulutuksia on tarjottu viime aikoina mm. verkkokaupan avaamisesta ja kehittämisestä ja tulevaisuuden työelämämuutoksiin vastaamisesta.

Seuraa hankkeiden koulutustarjontaa sivun Hankkeet Ajankohtaisista.