Yleiskuva Kauhajoen koulukeskuksen päärakennuksesta

Kauhajoen Koulukeskus

Kauhajoen Koulukeskus on esi- ja perusopetuksen koulu, jossa opiskelevat oppilaat esiopetuksesta 6.luokalle.

Koulukeskuksen sekä Filppulan toimintayksikön yhteinen oppilasmäärä on noin 540 oppilasta. Oppilasmäärässä ovat mukana molempien yksiköiden esioppilaat. Henkilökuntaa on n. 80. Henkilökunta muodostuu luokanopettajista, erityisopettajista, erityisluokanopettajista, koulunkäynninohjaajista, aineenopettajista, keittiön ja tilahuollon henkilöstöstä, koulukuraattorista, kouluterveydenhoitajasta, koulusihteeristä ja rehtoreista.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat maakunnallisen opetussuunnitelman arvot:

  • opimme
  • tunnemme
  • toimimme
  • iloitsemme