Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Talous ja laskutus

Talousarvio on osana taloussuunnitelmaa on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline sekä kunnan kokonaistalouden suunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa.

Talousarviossa on käyttötalous-ja investointiosa sekä tuloslaskelma ja rahoitusosa. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.