Talvinen tie

Sääpäivystys

Kaupungin sääpäivystäjä huolehtii kaupungin katujen kunnossapitokaluston liikkeellelähdöstä
säännöllisen työajan ulkopuolella.

Säännöllisen työajan aikana kunnossapitopäällikkö vastaa kunnossapitotoimenpiteistä.
Sääpäivystäjät hoitavat vuorollaan talvikauden kunnossapitotoimenpiteiden aloittamisen työajan ulkopuolella. Sääpäivystäjällä on käytössään sääpalveluohjelma, josta voidaan säätutkakuvista seurata pilvien liikkeitä ja ennakoida aurauksen aloitusta.

Talvikunnossapidosta voi ottaa yhteyttä sääpäivystäjän
puhelimeen,  joka on avoinna talvikaudella.