Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, 28 §) mukaan tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Kuvaus tehdään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Kuvauksesta käytetään nimitystä asiakirjajulkisuuskuvaus.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoitteena on helpottaa tietopyynnön tekemistä.

Tiedonhallintayksikön on julkaistava 1 momentissa tarkoitettu kuvaus yleisessä tietoverkossa siltä osin kuin kuvauksen tiedot eivät ole salassa pidettäviä.