Kiinteistöpalvelut

Kaupungin kiinteistöpalvelut ylläpitää kaupungin omia kiinteistöjä ja huolehtii niiden tarkoituksenmukaisesta kunnosta. Kiinteistöt ovat pääosin sivistystoimen- ja muun oman toiminnan, sekä Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän käytössä.