Avustukset ja palkitsemiset

Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen. Liikuntalaki (390/2015) edellyttää kuntia luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa mm. edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Laki kuntien kulttuuritoimesta (728/1992) määrittelee kunnan tehtävän kulttuuritoiminnan edistäjänä, tukijana ja järjestäjänä. Laki määrittelee kulttuuritoiminnan olevan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Vuosiavustukset vuodelle 2024

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden vuosiavustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan avustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiasta. Vuosiavustus myönnetään Kauhajoella tapahtuvaan tai Kauhajoelle tuotettavaan toimintaan. Avustettavan toiminnan toivotaan ilmentävän kaupunkistrategiaan kirjattuja arvoja ja strategisia painopisteitä.

Toiminnan ja tapahtumien tulee lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Lisäksi toiminnan ja tapahtumien markkinoinnissa tulee kiinnittää huomiota viestintään ja kotikaupungin markkinointiin eri lähteissä. Avustuksen saajan tulee mainita kaupungilta saatu tuki sponsorilistassa.

Avustusten hakeminen

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointilautakunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää tämän määräajan jälkeen. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo. Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Vuosiavustukset maksetaan kuitteja tai tiliotetta vastaan. Kuitit pitää olla toimitettuna avustusvuoden 31.12. mennessä.

Vuosiavustukset 2024
Liikuntatoiminnan avustuksiin on varattu 40 000 €.
Nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu 12 000 €.
Kulttuuritoiminnan avustuksiin on varattu 20 000 €.

Vuosiavustukset vuodelle 2024 on  haettavissa 30.1.- 29.2.2024 kello 15.00 mennessä.

Seurojen ja yhdistysten avustusohje

https://kauhajoki.fi/wp-content/uploads/2024/01/Seurojen-ja-yhdistysten-avustusohje-2024.pdf

Hakulomake: https://formbox.fi/e-form/fi/kauhajoki/f1f5868bed