Avustukset ja palkitsemiset

Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunnan talousarviossa varataan vuosittain määräraha liikunta-, nuoriso- sekä kulttuuritoiminnan tukemiseen. Liikuntalaki (390/2015) edellyttää kuntia luomaan yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla mm. tukemalla kansalais- ja seuratoimintaa. Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa mm. edistämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Laki kuntien kulttuuritoimesta (728/1992) määrittelee kunnan tehtävän kulttuuritoiminnan edistäjänä, tukijana ja järjestäjänä. Laki määrittelee kulttuuritoiminnan olevan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kohdeavustukset vuodelle 2023

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille, jotka harjoittavat kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaa. Nuorisotoiminnan kohdeavustettavan ryhmittymän jäsenistöstä 2/3 osaa tulee olla alle 29-vuotiasta. Kohdeavustus myönnetään Kauhajoella tapahtuvaan tai Kauhajoelle tuotettavaan toimintaan.

Avustettavan toiminnan toivotaan ilmentävän kaupunkistrategian kasvunkonsteja Kohdaten, Kehuen, Kekseliäästi ja Kannattavasti. Toiminnan ja tapahtuman toivotaan lisäävään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja ulottuvan ikäryhmistä toisiin. Lisäksi toivomme, että toiminnan ja tapahtuman markkinoinnissa kiinnitetään huomiota viestintään ja kotikaupungin markkinointiin eri lähteissä.

Kohdeavustukset vuodelle 2023 on  haettavissa 1.2.- 28.2.2023 kello 15.00 mennessä.

Avustusten hakeminen

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettavaksi. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty määräajassa hyvinvointijohtokunnan käsittelyyn. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toiminnan / kohteen / hankkeen yksityiskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio sekä muualta saatava tulo. Hyvinvointilautakunta pidättää itsellään oikeudet käyttää harkintavaltaa hyväksyä tai hylätä hakemus.

Kohdeavustukset maksetaan kuitteja tai tavaran/toimittajan laskua (ostolaskut ja tuntikirjanpito) vastaan.

Liikuntatoiminnan avustuksiin on vuodelle 2022 varattu 40 000 €.

Nuorisotoiminnan avustuksiin on vuodelle 2022 varattu 12 000 €.

Yleisen kulttuuritoimen avustuksiin on vuodelle 2022 varattu 20 000 €.