Esimerkki asemakaavasta

Kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee laatia vuosittain katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä päätökset, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Vuoden 2021 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2022-2026 on käsitelty teknisessä lautakunnassa 15.2.2022 ja kaupunginhallituksessa 21.2.2022. Kaupunginhallitus esittää kaavoitusohjelmaa hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle, jonka käsittely on 8.3.2022.

Ohjelmassa asemakaavan muutoksia

Kaavoituksen lähitulevaisuuden tarpeet ovat osaksi kaavamuutoksia, osaksi uutta asemakaavoitusta.

Asemakaavan laajentumisalueiksi on merkitty asemakaavan saartamia kaavoittamattomia alueita. Mm. Neva-Kokon alue Aninkujan varrella on merkitty sekä yleiskaavoituksen että asemakaavoituksen kohteeksi. Kaupunki laatii uutta asemakaavaa vain omassa omistuksessaan oleville maille.

Kaavanmuutostarpeet liittyvät kaupungin keskustan kehittämiseen.

Yleiskaavoituksen tarpeet

Kauhajoen keskustaajaman asemakaava-alueelle ja sitä ympäröiville maaseutualueille on hyväksytty vuonna 2018 oikeusvaikutukseton osayleiskaava (Keskustaajaman osayleiskaava 2035). Tulevat yleiskaavoituksen tarpeet on esitetty kaavoitusohjelmassa, jonka valtuusto hyväksyy.

Taajaman ympärillä on usealla suunnalla rakentamista ohjaavien kyläyleiskaavojen tarvetta. Asemakaavoitusta ohjaavan yleiskaavasuunnittelun tarvetta on Uuden-Kokon alueella Aninkujan varrella.

Harjannevan ja Pallonevan suunnalla on tarpeita kaavoittaa alueita tuuli- ja aurinkovoiman tuotannolle.