Päntäneen koulu

”Päntälän koulussa luovasti lutvien opitaan!”

Päntäneen koulussa on lukuvuonna 2023-2024 yhteensä 75 oppilasta esioppilaat (10) mukaan lukien. Luokkamme ovat yhdysluokkia 1- 2, 3-4 ja 5-6. Koulullamme on kolme luokanopettajaa, esikoulun opettaja, kiertävä englannin opettaja, kiertävä erityisopettaja, kiertävä kuraattori ja terveydenhoitaja sekä kolme koulunkäynnin ohjaajaa. Lisäksi koulullamme työskentelee kaksi keittiöhenkilökuntaan kuuluvaa, tilahuoltaja ja talonmies. 

Koulumme opetustilat ja- välineistö ovat ihanteelliset. Näin pystymme takaamaan turvallisen ja tasapainoisen oppimisympäristön lapsille sekä antamaan Etelä-Pohjalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Koulumme monialaisen oppimiskokonaisuuden painopistealue lukuvuonna 2023-2024 ovat ajattelemaan ja oppimaan oppiminen, matematiikan taidot ja kestävä kehitys, minkä tiimoilta järjestämme erilaisia teemapäiviä.

Koulullamme toimii myös aktiivinen oppilasneuvosto, jonka jäsenistä koulun oppilaat valitsevat kaksi edustajaa Kauhajoen lapsiparlamenttiin. Oppilasneuvoston ja lapsiparlamentin kautta oppilaat oppivat vaikuttamisen keinoja ja viemään toiveitaan päättäjille. Oppilasneuvosto järjestää koululla erilaisia tapahtumia ja toimii kaikkien koulumme oppilaiden hyväksi monin eri tavoin. 

Koulullamme toimii myös aktiivinen vanhempainyhdistys Päntsy ry.

Henkilökunta

Opettajat

1.-2.lk Julia Hirvelä

3.-4. lk Sari Granlund (koulunjohtaja)

5.–6. lk Joni Salmenoksa

Seera Mukkala (esiopettaja)

Leila Auru (erityisopettaja)

Paula Kiukkonen (englannin opettaja)

Muu henkilökunta

Tiia Nurmela (koulunkäynninohjaaja AP/IP-toiminta)

Ritva Kohtala (koulunkäynninohjaaja)

Topias Luhtala (lähihoitaja)

Kirsi Grönstrand  (kuraattori)

Taina Pitkäranta(kouluterveydenhoitaja)

Tuomas Perkiö (kiinteistöhuoltaja)

Katja Kohtamäki (tilahuoltaja)

Hannele Kytölä (keittäjä)

Mikko Jussinniemi (kokki)