Päntäneen koulu

”Päntälän koulussa luovasti lutvien opitaan!”

Päntäneen koulussa on lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 68 oppilasta esioppilaat (8) mukaan lukien. Luokkamme ovat yhdysluokkia 1- 2, 3-4 ja 5-6. Koulullamme on kolme luokanopettajaa, esikoulun opettaja, kiertävä englannin opettaja, kiertävä erityisopettaja, kiertävä kuraattori ja terveydenhoitaja sekä kolme koulunkäynnin ohjaajaa. Lisäksi koulullamme työskentelee kaksi keittiöhekilökuntaan kuuluvaa, tilahuoltaja ja talonmies. 

 

Koulumme opetustilat ja- välineistö ovat ihanteelliset. Näin pystymme takaamaan turvallisen ja tasapainoisen oppimisympäristön lapsille sekä antamaan Etelä-Pohjalaisen opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Koulumme monialaisen oppimiskokonaisuuden painopistealue lukuvuonna 2022-2023 ovat osallisuus, vaikuttaminen ja kestävä kehitys, minkä tiimoilta järjestämme erilaisia teemapäiviä.

Koulullamme toimii myös aktiivinen oppilasneuvosto, jonka jäsenistä koulun oppilaat valitsevat kaksi edustajaa Kauhajoen lapsiparlamenttiin. Oppilasneuvoston ja lapsiparlamentin kautta oppilaat oppivat vaikuttamisen keinoja ja viemään toiveitaan päättäjille. Oppilasneuvosto järjestää koululla erilaisia tapahtumia ja toimii kaikkien koulumme oppilaiden hyväksi monin eri tavoin. 

Koulullamme toimii myös aktiivinen vanhempainyhdistys Päntsy ry.

Henkilökunta

Opettajat

1.-2.lk Essi Simberg

3.-4. lk Sari Granlund (vs. koulunjohtaja)

5.–6. lk Miska Granlund

Seera Mukkala (esiopettaja)

Leila Auru (erityisopettaja)

Paula Kiukkonen (englannin opettaja)

Muu henkilökunta

Maria Ristolainen (koulunkäynninohjaaja AP/IP-toiminta)

Anita Kulmala (koulunkäynninohjaaja, AP/IP-toiminta)

Jasper Pihlaja (lähihoitaja)

Susanna Kellosalmi (vs. kuraattori)

Minna Keto-Keturi (kouluterveydenhoitaja)

Tuomas Perkiö (kiinteistöhuoltaja)

Katja Kohtamäki (tilahuoltaja)

Hannele Kytölä (keittäjä)

Mikko Jussinniemi (kokki)