Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen toimialaa johtaa tekninen johtaja

Teknisten palvelujen toimialalle kuuluvat maankäytön suunnittelun kaupungille kuuluvat tehtävät, kaupungin puolesta tapahtuvan rakentamisen suunnittelu ja rakennuttaminen, kaupungin metsätalous, keskusvarikkopalvelut, mittaus- ja kartastopalvelut, toimitilojen ja huoneistojen vuokraus sekä kiinteistöjen hallinta- sekä käyttötehtävät, ruoka- ja puhtauspalvelut, korjausavustukset, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä kunnossapito- ja käyttötehtävät. Tekninen lautakunta vastaa myös väestönsuojelun ja poikkeusoloihin varautumisen kaupungille kuuluvista tehtävistä, öljyntorjuntatöiden jälkitorjunnasta, kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä, vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja alueelliseen vesihuollon yleissuunnitteluun osallistumisesta.

Tekninen lautakunta ja teknisten palvelujen toimiala vastaavat edellä mainituista toimialalla tuotettavista kunnallisista palveluista ja niiden kehittämisestä käyttäjien tarpeiden, valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja voimavarojen mukaan.

Ilmasto ja energiastrategioiden toteuttaminen toimintasuunnitelmineen kaupungissamme kuuluu myös tekniselle lautakunnalle. Energian säästöön tähtääviä toimia tehdään kiinteistöillä vuosibudjetin mukaisesti.