Ammattilaisten nukkehahmoja

Osaavaa työvoimaa oikeisiin tehtäviin

Kun etsit työpaikkaa tai uutta työntekijää, hyödynnä Vuoksin palveluja. Töitä voi tarjota ja etsiä myös seutukunnallisilla jobwelldone.fi-sivuilla.

Työllisyys- ja rekrytointipalvelut

Työllisyys-, koulutus-, rekrytointi- ja alihankintapalveluita tarjoavassa verkostossa keskeinen paikallinen toimija on Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi. Kauhajoen kaupunki ostaa työllisyyspalvelut Vuoksista.

1.5.2021 alkaen työpaikkoja ja myös lyhyempiä työpestejä voi tarjota seutukunnallisessa PestuuMarkkinat.fi -palvelussa. Valtakunnallisia työpaikkojen ilmoituskanavia on useita. Löydät linkit niihin sivuiltamme.

Jobwelldone.fi kanava välittää monenlaisia töitä

Hyödynnä uutta työnvälityspalvelua!

Suupohjan (Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva) sekä Kuusiokuntien seutukunnissa (Kuortane, Alavus, Soini, Ähtäri) on käytössä nettipalvelu, jonka kautta työntekijät voivat etsiä työtä ja työnantajat ilmoittaa työpaikoista mukaan lukien lyhytaikaiset työkeikat.

Yritykset, yhteisöt, maatilat ja yksityishenkilöt voivat Jobwelldone.fi -palvelussa ilmoittaa avoimista työtehtävistä, jotka voivat olla pysyviä työpaikkoja, määräaikaisia tehtäviä tai lyhytaikaisia työkeikkoja, kuten ruohon tai pensasaidan leikkuuta, maalausta tai kotiapua.

Vastaavasti omaa työpanostaan tai palvelujaan tarjoavat kertovat, minkälaista työtä haluaisivat tehdä. Työnhakija voi etsiä työpaikkaa sivustolta selaamalla työpaikkailmoituksia tai ilmoittamalla itse, minkälaista työtä etsii.

Sekä työtä tarjoavia että työnhakijoita auttaa ”meklari”, johon voi olla suoraan yhteydessä. Meklari hyödyntää työntekijän etsinnässä myös paikalliset puskaradiot kuten facebook-sivustot.

Tarvitsetko työntekijää?

Jos tarvitset lisäkäsiä yritykseesi, yhteisöösi tai kotiisi pysyväksi työntekijäksi tai lyhyemmäksi aikaa, voit ilmoittaa työpaikastasi Jobwelldone.fi -sivuilla.

Työntekijää etsivä, hyödynnä Jobwelldone.fi -palvelua! Nettipalvelun sekä välityksessä auttavan meklarin avulla voit löytää työntekijän niin pysyviin työtehtäviin kuin lyhytaikaisiin keikkatöihin.

Ilmoita myös kodin kesäpestit Jobwelldone.fi -sivuilla!

Kaupungin työllisyyspalvelut saa Vuoksista

Työllisyys-, koulutus-, rekrytointi- ja alihankintapalveluita tarjoavassa verkostossa keskeinen paikallinen toimija on Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi. Kauhajoen kaupunki ostaa työllisyyspalvelut Vuoksista.

Vuoksin palveluja työnhakijalle:

Palveluohjaus ja uravalmennus. Edistää työnhakijoiden ja työnantajien tarpeiden kohtaamista ja auttaa alueen työnantajia ja yrityksiä löytämään työntekijöitä.

Työpajatoiminta. Paranna valmiuksiasi hakeutua koulutukseen tai työhön tekemällä oppimalla. Vuoksissa on metallipaja, puuverstas, kahvila, pakkaamo, ompelimo, pesula, alihankintapaja ja autofiksaamo.

Kortti- ja lupakoulutukset. Vuoksissa voit suorittaa erilaisia työllistymistä edistäviä kortti- ja lupakoulutuksia, kuten työturvallisuus- ja tulityökortti-, hygieniapassi- ja ensiapukoulutuksia. Vuoksissa voit myös aloittaa tutkinnon osan opiskelun.

Työllisyyden kuntakokeilu. Osa TE-keskuksen työllisyyspalveluista on siirtynyt Vuoksiin  työllisyyden kuntakokeilussa.

Kansainvälisyyspalvelut. Maahanmuuton ja kotouttamisen palveluja hoitaa Vuoksin maahanmuuttokoordinaattori.

Etsivä nuorisotyö. Jos et ole varma mitä haluat opiskella tai tehdä, käänny etsivien puoleen.

Nuorten työpajat. Alle 29-vuotiaille tarjolla elämäntaitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja työelämätaitoja.

Oppisopimuskoulutus. Voit suorittaa oppisopimuksella kaikkia Vuoksin koulutustarjonnassa olevia toisen asteen ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia.

Työllisyyden kuntakokeilussa Vuoksin tarjoamat työllisyyspalvelut

1.3.2021 alkoi valtion työllisyyden kuntakokeilu, jossa määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirtyivät kuntien tehtäviksi. Kokeilussa osa Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaista siirtyi oman kotikuntansa asiakkaaksi. Kuntakokeilussa Vuoksin tarjoamista palveluista löytyy tiedot Vuoksin sivuilta.

Maahanmuuton ja kotouttamisen palvelut Vuoksissa – Immigration Services

Find help in settling down in Kauhajoki,  registering for healthcare, learning the language, finding new hobbies or with any concerns you may have as a foreigner, in our International Services Office VUOKSI kansainvälisyyspalvelut. See brochure about the services in English here. Our immigration coordinator Agnes Szeman will help you with any questions you have.

Kansainvälisyyspalvelut eli maahanmuuton ja kotouttamisen palvelut hoitaa Kauhajoella Vuoksin maahanmuuttokoordinaattori. Apua saa mm. viranomaisasioissa, asumisen ja terveydenhuollon järjestelyissä ja kieliopinnoissa.

Vuoksin maahanmuuttokoordinaattorilta maahan muuttaneet saavat tietoa suomalaisen yhteiskunnan palveluista sekä maahan muuttaneen oikeuksista ja velvollisuuksista. Koordinaattori auttaa myös työnantajia, joilla on ulkomaalaistaustaista työvoimaa sekä yrityksiä, jotka suunnittelevat työvoiman rekrytointia ulkomailta. Vuoksin kautta on mahdollista ostaa työntekijän kotoutumispaketteja tai saada apua suomen kielen oppimiseen. Vuoksin asiantuntija- ja neuvontapalvelut koskevat myös muita toimijoita, jotka työssään kohtaavat maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

TE-toimistot ja Duunitori

Avoimia työpaikkoja voit seurata Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sivuilla. Kunta-alan avoimista työpaikoista ilmoitetaan lisäksi kuntarekry.fi -sivulla. Avoimia työpaikkoja ilmoitetaan myös duunitori.fi-sivuilla.

Duunitori.fi -sivuilta löytyy myös Rekrytoinnin opas (Rekryopas) uusia työntekijöitä palkkaaville työnantajille.

Vuoksin palvelut yrityksille

Vuoksi tarjoaa monenlaisia palveluja myös yrityksille

Rekrytointipalvelut. Vuoksin kaksi yrityskoordinaattoria tarjoavat rekrytointipalveluja Suupohjan alueen yritysten tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutus on hyvä mahdollisuus myös työnantajalle kouluttaa osaavaa työvoimaa täsmätarpeisiin.

Koulutussopimus. Koulutussopimus antaa työnantajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tutustua puolin ja toisin. Koulutussopimuksella opiskeleva ei ole työsuhteessa työpaikkaan vaan on oppilaitoksen vastuulla. Koulutussopimuksesta voi siirtyä myös työsopimukseen perustuvaan oppisopimukseen.

Kortti- ja lupakoulutukset. Vuoksi toteutta työelämän kortti- ja lupakoulutuksia yrityksille kuten työturvallisuus- ja tulityökortti-, hygienia- ja anniskelupassi- ja ensiapukoulutuksia.

Alihankintatyöt. Vuoksin työpajoilla (metallipaja, puuverstas, pakkaamo, ompelimo ja pesula) voi teettää alihankintatyötä.

Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hanke

Väestökehitysennusteet enteilevät työvoimapulaa monelle alalle. Riittävän työvoimaan saatavuuteen pyritään valmistautumaaan myös luomalla Suomesta houkuttelevaa kuvaa kansainvälisille työnhakijoille. Tässä ovat apuna kansainvälistä rekrytointia tukevat hankkeet.

Kauhajoki on mukana Seutukaupunkiverkoston Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeessa sekä Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeessa, jotka molemmat pyrkivät edistämään kansainvälisen työvoiman saatavuutta. Lue lisää sivulta Hankkeet.

Sivupalkin linkkilistasta löydät myös muiden työllisyys-, koulutus-, rektytointi- ja alihankintapalvelutoimijoiden tarjontaa otsikon Linkit alta.