Liikuntapalvelut

Kauhajoki tunnetaan monipuolisena liikkumisen, liikunnan ja vapaa-ajan kaupunkina.

Kauhajoen kaupungin alueella toimii aktiivinen liikuntatoimijoiden verkko, yli 40 urheiluseuraa ja lajijaostoa, joiden tarjoama harrasteliikunta ja kilpaurheilu ovat laajaa ja monipuolista asukaspohjaan nähden. Kansallisia ja valtakunnallisia liikuntatapahtumia järjestetään useita ympäri vuoden.

Kaupungin liikuntapalveluiden tärkein tehtävä on edistää kaikenlaisen liikunnan tasapuolista harrastamista. Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan painopiste on huolehtia laadukkaan ja edullisen liikunnan mahdollisuuksista kaiken ikäisille ihmisille ja erilaisille ryhmille.

Kaupunki ylläpitää hallinnassaan olevia liikuntapaikkoja ja tarjoaa yhdessä liikuntatoimijoiden ja -järjestöjen kanssa kaupunkilaisille monenlaisia vaihtoehtoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä tuetaan luomalla palveluita liikunnan harrastamiselle tarjoamalla mahdollisuuksia  terveys – ja soveltavaan liikuntaan.

Suomalaista liikuntakulttuurin kehitystä ohjataan ja linjataan suoraan valtioneuvostosta. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että eri viranomaiset, organisaatiot, kunnat ja kansalaisjärjestöt toteuttavat periaatepäätöstä mahdollisimman laajasti niin, että kehittämistoimia ja resursseja kohdennetaan periaatepäätöksen mukaisesti.

Periaatepäätöksessä valtioneuvosto asettaa tavoitteeksi suomalaisen liikuntakulttuurin edistämisen mm. siten, että lapset ja nuoret oppivat tarpeelliset liikuntataidot ja omaksuvat liikunnallisen elämäntavan. Lisäksi tavoitteena on, että erilaiset maahanmuuttaja- ja muut erityisryhmät, työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja ottavat enemmän vastuuta omasta liikkumisestaan ja Ikääntyvät ylläpitävät omatoimisuutta, toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita päivittäisen liikunnan avulla. Lisätietoa valtioneuvoston ohjeistuksesta kunnille ohessa olevasta linkistä.

Kuuntelemme kuntalaisten ideoita ja hyödynnämme kuntalaispalautteet, joten ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse!

Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat, mutta silti suuri osa kuntalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.

Liikutko sinä tarpeeksi? Mitä voisit muuttaa, jotta liikunnan harrastaminen tulisi osaksi arkeasi?