Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut hyvinvointialueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden toiminta-ajatuksena on tukea sinua ikääntyneenä kuntalaisena mahdollisimman itsenäiseen ja hyvinvoivaan asumiseen omassa kodissasi. Oma koti voi olla myös esimerkiksi seniorikoti, yhteisöllisen asumisen tai ympärivuorokautisen palveluasumisen koti. Tarvittaessa palvelutarpeesi arvioidaan ammattilaisten toimesta ja sen pohjalta tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitellut palvelut toteutetaan ja niitä muutetaan tarpeitasi vastaavasti. Palvelujen tuottamisessa keskeisenä periaatteena on toimintakyvyn ylläpitäminen, palauttaminen tai parantaminen. Palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa toivomme myös läheistesi tiivistä mukanaoloa.

Ikäihmisten palvelut – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi)