Kulttuurin perustehtävä

Kulttuuripalvelut koordinoi ja edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista yhdessä kolmannen sektorin kanssa sekä koordinoi taiteen perusopetusta.

Kulttuuripalvelut ottaa toimminnassaan huomioon eri-ikäisten kuntalaisten kulttuurisen hyvinvoinnin merkityksen ja pyrkii lisäämään kuntalaisten  aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Merkittävämmäksi tapahtumaksi on muodostunut vuosittain keväällä pidettävä Kauhajoen kulttuuriviikko Kriuhnaasu, joka on suunnattu eri-ikäisille kuntalaisille, vauvasta – ikäihmisiin. Viikkoon mahtu kymmeniä erilaisia tilaisuuksia, mm. musiikki, tanssi, teatteri, lausunta, luennot, taidenäyttelyt ja kyläillat. Kesäkuukausina kulttuuria viedään historialliseen Hämes-Havuseen sekä avataan museo- ja näyttelytilat.

Kulttuuripalvelut ylläpitää Eduskuntamuseon ja Kauhajoen kotitalousopiston näyttelyä. Sanssin kulttuuritalolle on tulossa uutta näyttelytilaa  lähikuukausien aikana. Uudessa näyttelytilassa on tarkoitus pitää vaihtuvia näyttelyitä.

Kauhajoen kaupungin kulttuurin kehittämisohjelma vuosille 2020 – 2025 ja Etelä-Pohjanmaan liiton päivittämä ”Jotakin parempaa” –kulttuuristrategia 2019 – 2025 antaa maakunnallisen näkökulman kaupunkimme kulttuurin kehittämisohjelmaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025. Strategian avulla ministeriö jäsentää omia tavoitteitaan ja toimenpiteitään. Esipuhe alkaa lauseella ”Kulttuuri on ihmiskunnan rikkautta”.