Ilmakuva Kauhajoen keskustasta.

Kasvatus- ja opetuspalvelut

5Kasvatus- ja opetuspalveluita johtaa kasvatus- ja opetusjohtaja.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden tehtävänä on tuottaa vahvat ja kattavat lapsilähtöiset varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus- sekä lukiopalvelut.

Kauhajoella varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmiksissä, perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä yksityisessä päiväkodissa. Lakisääteisen varhaiskasvatuksen lisäksi Kauhajoella tarjotaan avointa varhaiskasvatusta Perhetupa Soffassa ja varhaiskasvatuskerhoissa.

Kauhajoella annetaan perusasteen opetusta 0–6 -luokkien oppilaille 7 toimipisteessä sekä 7–9 -luokkien oppilaille Kauhajoen Yhteiskoulussa. Lukio-opetusta annetaan Kauhajoen Lukiossa.

Kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintaa johtaa kasvatus- ja opetuslautakunta, jonka toimialana on kasvatuksen ja opetuksen toimialan hallinto, varhaiskasvatus, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus ja lukiokoulutus. Toimialana on lisäksi 2. asteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen kehitys ja suunta.

Lautakunnan alaisena on kasvatus- ja opetuslautakunnan jaosto.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jaosto

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jaostoon valitaan lautakunnan jäsenistä kolme ja heille varajäsenet, lautakunnan puheenjohtaja on yksi jäsenistä ja jaoston puheenjohtaja. Jaoston esittelijänä toimii kasvatus- ja opetusjohtaja ja asiantuntijoina tarvittaessa muut viranhaltijat. Jaoston tehtävänä on erottaa oppilas peruskoulusta tai opiskelija lukiosta määräajaksi sekä tarvittaessa päättää määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana sekä täytäntöönpanon aloittamisen ajankohdasta sekä muut hallinnollista pakkoa edellyttävät päätökset.