Etusivu - Kolmihenkinen perhe ulkona

Päiväkodit ja perhepäivähoito

Kauhajoen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin kuluvat lapsiläheinen ja lasta osallistava pienryhmäpedagogiikka sekä aktiivisen elämäntavan omaksuminen.

Pienryhmäpedagogiikalla tarkoitetaan toimintamallia, jossa lapset ovat pääosin pienissä ryhmissä kasvatushenkilön ohjaamana.  Omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan ryhmä on luonnostaan tämän kaltainen pienryhmä. Pienryhmätyöskentelyllä on erittäin suuri vaikutus varhaiskasvatuspäivän tunnelmaan ja rauhallisuuteen ja sitä kautta edelleen sekä lasten että henkilökunnan hyvinvointiin.

Lapsen luontainen tapa oppia tapahtuu leikin, liikkumisen, tutkimisen, taiteellisen kokemisen ja ilmaisun sekä omin käsin tekemisen kautta. Lapsen ympäristön tuleekin olla ikätaso huomioiden mielenkiintoinen, innostava ja mahdollistava, turvallinen sekä tarjota paikkoja paitsi yhdessä tekemiseen, myös yksinoloon ja rauhoittumiseen.

Korostamme kasvatuksessa sitä, jokainen lapsi saa elää elämäänsä omana itsenään ja yhtä arvokkaana kuin kaikki muut. Kasvatushenkilöstö tukee ja kannustaa lasta näkemään omat vahvuutensa ja ohjaa tätä iloitsemaan myös toisten osaamisesta. Lasta on kuultava hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti turvallisuutta ja luottamusta luovassa tunnelmassa ja ympärisLasten askartelemia lasipurkkitipujatössä.