Suuri yleisötilaisuus tapahtumasta kuva; ruokakojuja ja paljon asiakkaita.

Suuri yleisötilaisuus

Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tapahtumaan, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjä voi olla yksityinen henkilö, yritys, yhdistys ja julkinenkin sektori.

Suurten yleisötilaisuuksien valvonnalla pyritään ehkäisemään jätehuollosta ja hygieenisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja. Suuresta yleisötilaisuudesta tehdään ilmoitus ympäristöterveystarkastajalle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Jos tilaisuudessa on elintarvikkeiden tarjoilua tai myyntiä, tulee tilaisuuden järjestäjän toimittaa lista tilaisuuteen osallistuvista elintarvikealan toimijoista. Ilmoituksen tulee olla perillä vähintään neljä vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksesta tulee ilmetä vähintään elintarvikkeita myyvän /tarjoavan toimijan nimi, y-tunnus, elintarvikkeet ja yhteystiedot. Rekisteröityjen/liikkuvien elintarvikehuoneistojen elintarvikemyyjät voivat myös itse tehdä ilmoituksen elintarvikemyynnistä ja elintarvikkeiden käsittelystä tilaisuudessa.