Hiekkatie keskellä, vihreä metsä reunoilla.

Ympäristönsuojelu

Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojelu vastaa Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii 10 jäseninen ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat. Ympäristölautakunnan keskeinen tehtävä ympäristönsuojelussa on toimia yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana ja asiantuntijana paikallistasolla.

Ympäristönsuojelulle kuuluvia tehtäviä ovat:

  • Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, hakemus- ja ilmoitusasiat sekä valvonta
  • Maa-ainestenoton lupa- ja valvontatehtävät
  • Jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta ja jätteenkeräyspaikkojen rekisteröinti
  • Vesilain valvonta ja kunnan viranomaiselle kuuluvien ojitusasioiden käsittely
  • Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisten lupien käsittely
  • Kunnan leirintäalueviranomaisena toimiminen
  • Vesihuoltolain tehtävät
  • Luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen ja rahoituksen lopettaminen
  • Ympäristönsuojelun ja ympäristönsuojeluyhteistyön edistäminen
  • Ympäristön tilan seuranta

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveys@kauhajoki.fi. Meidät tavoittaa myös Kauhajoen kaupungintalon 1. kerroksesta, mutta varmistathan etukäteen puhelimitse, että olemme paikalla.