Oppilaalle ja kotiväelle

Aina, kun sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella opiskeluun liittyvistä asioista, ovat opettajat, opistosihteeri ja rehtori käytettävissä.

Eepos oppilashallinto-ohjelma

Panula-opistossa on käytössä Eepos oppilashallinto-ohjelma, johon kirjataan oppilaiden edistyminen. Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus kirjautua ohjelmaan. Tunnukset voi pyytää toimistosta sähköpostilla (panulaopisto@kauhajoki.fi).

Oppilaiden ja huoltajien linkki Eepokseen

Eepos-ohje

Tuntien sopiminen

Oppilaat sopivat soittotuntiajan ja mahdollisen MUPE-tunnin ajan opettajan kanssa.

Tiistaina 13.8. klo 16.30 uusien oppilaiden info, jonka jälkeen tunneista sopiminen:

Kauhajoella klo 17-18 ja Teuvalla klo 18.30-19.

Isojoen ja Karijoen toimipisteiden oppilaisiin opettajat ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä puhelimitse.

Syksyllä ennen tuntiensopimista opistolta lähetetään ryhmäviestillä tarkemmat ohjeet.

Lukuvuoden 2024-2025 työajat

Syyslukukausi 14.8.-17.12.2024 (syysloma vkolla 42)

Kevätlukukausi 8.1.-26.5.2025 (talviloma vkolla 9, pääsiäisloma 18.4.-21.4.)

Yhteissoittoviikot

Opetukseen kuuluu  kaksi projektiviikkoa per lukuvuosi. Näiden viikkojen aikana ei ole tavanomaista opetusta, mikä mahdollistaa mm. koko opiston yhteisten projektien toteuttamisen.

Käytännössä projektiviikko tarkoittaa:

–  yhteissoittoa ja erilaisia teemoja
– ei tavallisia soitto- tai ryhmätunteja (HUOM. muskarit toimivat normaalisti)
– 2 – 3 harjoituskertaa/oppilas/viikko (voi olla yhtenä tai useampana päivänä)

Panula-opiston lukukausimaksut

Yksilöopetus
instrumenttiopetus22,5 min.98 €pienryhmäopetus 1. opiskeluvuotena
instrumenttiopetus30 min.145 €215 € yli 18 v. perustasolla opiskelevat
instrumenttiopetus45 min.185 €265 € yli 18 v. perustasolla opiskelevat
instrumenttiopetus60 min.210 €
instrumenttiopetus90 min.290 €

Hintaan sisältyy OPS:n mukainen ryhmäopetus (muusikon perustaidot -ryhmät sekä yhteissoitto.)

Yksilöopetus
avoin osasto415 €

Osastolle otetaan oppilaaksi läpi vuoden, tuntiresurssien mukaan, ei ryhmäaineita.

Ryhmäopetus
pienryhmäopetus98 €1. vuoden instrumenttiopetus 22,5 min.
muskari85 €

Maksut ovat siis lukukausimaksuja eli kevät- ja syyslukukausi laskutetaan erikseen.

Ensimmäinen muskarikerta on ilmainen. Jos oppilas ei halua jatkaa ensimmäisen kerran jälkeen, on asiasta ilmoitettava heti toimistoon. Lukukauden 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan ja viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Muut maksut
soittimien käyttökorvaus50 € / lukukausi
kirjaamismaksu15 €Maksetaan ensimmäisessä laskussa.
Sisaralennus
yksilöopetus-35 €
muskari-15 €

Muista ilmoittaa tieto opistossa jo opiskelevasta sisaruksesta, kun ilmoitat oppilaan.

Panula-opiston lukukausi- ja opintosuoritusmaksuissa noudatetaan Kauhajoen kaupungin sivistyslautakunnan päätöstä 27.6.2012:

Lopettamisesta tulee ilmoittaa toimistoon välittömästi.

Lukukauden (siis molempien lukukausien) 2-5 viikoilla keskeyttävät oppilaat maksavat puolet lukukausimaksustaan (sisaralennuksia ei huomioida). Lukukauden viidennen (5) viikon jälkeen keskeyttävät oppilaat maksavat koko lukukausimaksun (sisaralennuksia ei huomioida).

Oppilasmaksu peritään lähtökohtaisesti täytenä. Jos oppilaan tunneista jää pitämättä (oppilaasta riippumattomista syistä) enemmän kuin kolme, oppilasmaksusta vähennetään takautuvasti puuttuvien tuntien määrä.